Coraz więcej polaków doświadcza mobbingu w pracy.

Polska

Ilustracja mobbingu

pxhere.com, autor: Mohamed Hassa, licencja CC0 Public Domain.

Czym jest mobbing?

Mobbing jest specyficznym rodzajem przemocy, z którym najczęściej borykają się pracownicy, co przekłada to się na wszelkiego rodzaju problemy psychiczne a w ostateczności osoba będąca ofiarą mobbingu, może popełnić samobójstwo.

Wedle Art. 94’3 § 2 Kodeksu pracy, „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Teoretycznie, według prawa, obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi, jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej a udowadniają to dane.”

Pracownicy którzy stykają się z mobbigniem w miejscu pracy mogą się bronić, zbierać materiał dowodowy aby na lepszej pozycji w sądzie pracy był pracownik tudzież oprzeć się o pomoc związku zawodowego jeśli takowy funkcjonuje w danym zakładzie pracy.

„Obowiązkiem związku zawodowego jest obrona godności pracowników, w tym również przeciwdziałanie mobbingowi”- pisze Związkowa Alternatywa.

Jaką karę może ponieść pracodawca?

W Kodeksie Karnym znajduje się regulacja dotyczące problemu mobbingu. Zgodnie z Art.218 Kodeksu Karnego na pracodawcę może zostać nałożona grzywna, albo dwa lata pozbawienia wolności.Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.