Coraz więcej pracowników jest niezadowolonych ze swoich wynagrodzeń

Polscy pracownicy nie są zadowoleni z otrzymywanych wynagrodzeń. Jak wskazują, rosnące koszty życia są tego główną przyczyną. Jedną z metod zwiększenia swojej pensji jest próba negocjacji z pracodawcą o podwyżkę.

Rosnące koszty życia a wynagrodzenie polskich pracowników

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu bieżącego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 10,8%. Towary podrożały o 10,6%, a usługi o 11,3%. Ceny żywności w lipcu br. były wyższe niż rok wcześniej o 15,6% (w czerwcu br. ich wzrost wyniósł 17,7%).

Natomiast, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu bieżącego roku wyniosło 7333,73 zł brutto. Choć inflacja spadła do 10,1 proc. w sierpniu bieżącego roku, znaczna część polskich pracowników odczuwa na swych barkach ciężar inflacji oraz spadek realnej płacy roboczej.

1/3 pracowników nie jest zadowolona z swoich płac

Serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na próbie 1470 Polaków zróżnicowanych pod kątem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Jak wskazują, duża część polskich pracowników deklaruje niezadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Główną przyczyną, jest oczywiście inflacja, która wpłynęła na wzrost cen większości towarów pierwszej potrzeby.

Z badania wynika:

40 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet deklaruje, że obecna pensja nie zapewnia im bezpieczeństwa; 56 proc. respondentów starało się o podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od badania); co pozytywne, rozmowy o podniesieniu wynagrodzenia najczęściej kończyły się sukcesem; 72 proc. respondentów jako uzasadnienie dla prośby o podwyżkę podało inflację; Tylko 4 na 10 badanych zna zasady, na jakich przyznaje się podwyżki w ich firmie.

Głównym niezadowoleniem jest brak wzrostu pensji przy wzroście inflacji (64% ankietowanych) oraz niewystarczające środki na oszczędzanie na przyszłość (49%). 34% kobiet i 25% mężczyzn deklaruje, że ich płace są niewystarczające, aby zadbać o codzienne potrzeby życiowe. Z badania wynika, że 1/2 badanych udała się z prośbą o podwyżkę do pracodawcy.

34% badanych otrzymało podwyżkę od pracodawcy, jednak miała zostać ona przyznana dopiero po jakimś czasie od rozmów z pracodawcą. 30% przyznano podwyżkę tuż po najbliższej wypłacie. 19%, musiało zmierzyć się odmową przyznania podwyżki. Według tych osób pracodawca nie chciał wręczyć im podwyżki, podając mnóstwo argumentów, co musiałoby się zdarzyć, aby taka podwyżka została przyznana w przyszłości. Z kolei 17% pracowników zetknęło się z odmową bez podania przyczyn.