Czy znaczne spowolnienie chińskiej gospodarki osłabi światowy wzrost ?

Gospodarka

Chińskie banknoty / Flickr, autor: Victor Wong, licencja: CC BY-NC-SA 2.0 DEED

Niespodziewanie zmniejszył się popyt wewnętrzny w Chinach. Jak to może wpłynąć na światową gospodarkę, przedstawiamy możliwe konsekwencje

Przykładowe scenariusze, wykorzystujące globalny model makroekonomiczny, podkreślają możliwe krótkoterminowe konsekwencje nieoczekiwanego spowolnienia wzrostu popytu wewnętrznego w Chinach. Scenariusze uwzględniają roczny spadek popytu krajowego o 3% (w stosunku do wartości bazowej), przy spadku konsumpcji gospodarstw domowych o 1%, inwestycji przedsiębiorstw o ​​5% i inwestycji mieszkaniowych o blisko 8%. Takie spowolnienie byłoby wydarzeniem stosunkowo nietypowym, choć roczny wzrost popytu krajowego w Chinach spowolnił w podobnym stopniu w latach 2014 i 2017, przy czym w czasie pandemii doszło do jeszcze większych spadków. Polityczne stopy procentowe pozostają endogeniczne (czyli są kształtowane indywidualnie wg kryteriów polityki wewnętrznej państw) we wszystkich gospodarkach, co pomaga złagodzić skutki wstrząsów przewidywanych w każdym scenariuszu prognozy.Szok dla chińskiego popytu wewnętrznego bezpośrednio obniżyłby dynamikę światowego PKB o 0,6 punktu procentowego, a wolumen handlu światowego o 1¼ punktu PKB w Chinach spadłby o 2% w porównaniu z wartością bazową, przy słabszym popycie krajowym skompensowanym częściowo przez niższy wolumen importu. Produkcja w innych gospodarkach azjatyckich i gospodarkach produkujących towary odczułaby stosunkowo mocno, co odzwierciedla ich stosunkowo silne powiązania handlowe z Chinami. Wpływ na handel w Ameryce Północnej byłby również stosunkowo duży, ale wpływ na PKB byłby niewielki, co odzwierciedla niski udział handlu w działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.Gdyby spowolnieniu w Chinach towarzyszyły zaostrzone globalne warunki finansowe w wyniku ponownej wyceny ryzyka, jak widać w przypadku niektórych wcześniejszych spowolnień, wpływ byłby większy, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych. W scenariuszu zakładającym 10% spadek światowych cen akcji i wyższą premię za ryzyko inwestycyjne, globalny wzrost PKB mógłby zostać obniżony o 1,1% w pierwszym roku przy obniżeniu wolumenu handlu światowego o prawie 2¾ procent w stosunku do wartości bazowej. Skutkując deflacją zmniejszającą światową inflację o około 0,4 punktu procentowego, do końca pierwszego roku od wystąpienia tego zjawiska.Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.