GUS informuje: spada produkcja.

Polska

Wózek widłowy przewozi towar

Pexels.com, autor: ELEVATE

produkcja sprzedana przemysłu

Dla zobrazowania należy dodać, że w czerwcu 2022 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem 2021 wzrosły o 25,6%. W porównaniu do maja 2023 produkcja wzrosła o 1,2%, tymczasem w zeszłym roku było to 1,6%. W okresie styczeń-czerwiec roku 2023 produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022, kiedy to notowano wzrost o 13,6% w stosunku do tego samego okresu roku 2021.Produkcja przemysłowa w czerwcu

(produkcja sprzedana- cena realizacji, suma pieniędzy faktycznie uzyskana ze sprzedaży bez podatku VAT)

Spośród wybranych kategorii przemysłowych w czerwcu 2023 odnotowano spadek w skali roku: w produkcji dóbr związanych z energią elektryczną - o 10,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 9,9%, dóbr zaopatrzeniowych - o 5,8% oraz nieznacznie produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 0,3%.

Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych (środków produkcji) - o 11%, co nawet po założeniu, że spora ich część zostanie przeznaczona na eksport, może przełożyć się na zwiększenie efektów produkcji w niedalekiej przyszłości po tym jak nowe dobra produkcyjne wejdą do użytku.

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 22 spośród 34 działów przemysłu.

Według danych GUS w czerwcu 2023 roku, w stosunku do czerwca 2022 roku, spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 22 spośród 34 działów przemysłu.

Wybrane sektory przemysłu z zanotowanym spadkiem: w wydobywaniu węgla kamiennego, węgla brunatnego - o 31,6%; w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 20,4%; wyrobów z drewna, korka, słomy oraz wikliny, itp. - o 17,8%; metali - o 12,9%; papieru i wyrobów z papierniczych - o 11,9%; mebli - o 10,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 10,6%; w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 6,6%

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem 2022 roku, wystąpił w 12 działach.Wybrane sektory przemysłu z zanotowanym wzrostem: w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 19,7%; urządzeń elektrycznych - o 9,7%; maszyn, urządzeń przemysłowych- o 7,4%; w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn oraz urządzeń - o 7,1%; w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3%

Konsensus rynkowy to wzrost w ujęciu rocznym o 0,6%

Przyczyny spadku produkcji w polskim przemyśle.

Produkcja sprzedana w Polsce spadła w czerwcu o 1,4% w porównaniu do czerwca zeszłego roku, za to produkcja sprzedana na terenie Unii Europejskiej wzrosła o 0,4% względem czerwca 2022. Widzimy zatem, że problem spadku produkcji nie jest efektem ogólnego kryzysu, co go zatem powoduje?

Spadek ilości nabywanych dóbr. Sprzedaż detaliczna w marcu była realnie aż o 7,3% mniejsza niż rok temu, co prawda nominalnie wzrosła o 4,8% ale to oczywiście efekt wysokiej inflacji: „wydajemy coraz więcej nabywamy coraz mniej”.

Dalej wysoka inflacja. Narodowy Bank Polski opublikował w środę dane o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2023 roku, w oparciu o szacunek banku centralnego inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych, tj. podlegających kontroli państwa wyniosła 9,6%, wobec 10,3% miesiąc wcześniej, za to inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 13,7%, wobec 14,4% miesiąc wcześniej. Jest to już znacznie niższa inflacja bazowa niż przykładowo w lutym tego roku, kiedy to wynosiła 18,4%, jednak dalej przekłada się na znaczny wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie podniesienie cen i spadek popytu konsumpcyjnego na produkty produkowane w Polsce.

źródło: URE

Warto tutaj wyszczególnić jeszcze wysokie oraz dalej rosnące koszty energii elektrycznej, będącej jedną z podstawowych narzędzi we współczesnym procesie produkcji: znaczący wzrost cen energii elektrycznej przekłada się bezpośrednio no podwyżkę cen produkowanych dóbr, niesie to za sobą spadek popytu na produkty drugiej potrzeby oraz w ograniczonym zakresie na produkty pierwszej potrzeby, a w ostateczności przekłada się na ograniczenie ilości produkowanych dóbr.Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.