Handel ludźmi rośnie w siłę. Dane są przytłaczające

Świat

Handel ludźmi / Flickr, autor: Maria Charitou

Handel tzw. “żywym towarem” to trzeci największy nielegalny biznes na świecie, zaraz po handlu narkotykami i bronią. Z roku na rok ilość pokrzywdzonych rośnie, a zaledwie niewielki ich procent jest identyfikowany. W przeciągu roku w samej Europie zanotowano wzrost liczby ofiar o 41%.

Współczesny handel ludźmi – co to jest?„Handel ludźmi” oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów.

Miliardowe zyski, milionowe ilości ofiar

Według raportu amerykańskiego Centrum Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi z 2022 roku zysk, jaki przynosi ten nielegalny biznes, szacowany jest na 150 miliardów dolarów rocznie. Przybliżona ilość ofiar podana została jako 25 milionów, z czego 80% mają wynosić osoby zmuszane do pracy, a 20% wykorzystywane seksualnie. Jak podaje Eurostat, w 2022 roku w Europie zarejestrowano 10 093 ofiary, czyli aż o 41.1% więcej niż w roku poprzednim. Jest to najwyższa liczba w okresie 2008-2022. Liczne państwa argumentowały tak duży wzrost większym zaangażowaniem w przeciwdziałanie przestępstwom na tym tle, co miało rzutować na skuteczniejsze ich wykrywanie. Podparciem dla tej tezy może być wyjątkowo duży wzrost odnotowany m.in. w Niemczech i Włoszech, gdzie wprowadzono ściślejszą kontrolę oraz zmiany w interpretacji dostępnych danych. Nie potwierdza jej jednak fakt, że ilość osób podejrzanych lub skazanych za uczestniczenie w handlu ludźmi w 2022 spadła względem roku 2021 o ponad 16%.Obóz w fastfoodzie. Dzieci nauczą się sprzedawać frytki

Czas czytania: 2 minut

Przeczytaj również...

Obóz w fastfoodzie. Dzieci nauczą się sprzedawać frytki

Kto najczęściej pada ofiarą handlu ludźmi?

Dane dostarczone przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji wskazują, że w 2016 roku 57% zarejestrowanych przez nią ofiar stanowili mężczyźni, a kobiety 43%. Jest to wyraźna zmiana w porównaniu do roku 2006 (mężczyźni – 16%, kobiety – 84%), co może być związane ze zwiększeniem świadomości na temat mężczyzn również będących ofiarami tego typu przestępstw. Średnia wieku poszkodowanych określona została na 30 lat, przy czym połowa z nich mieściła się w przedziale 22-37 roku życia. Wśród dzieci średni wiek wynosił 11 lat. Najczęstszym rodzajem wyzysku była przymusowa praca wśród obu płci, u mężczyzn stanowiąca 95%, a u kobiet 61%, z drugim pod względem częstotliwości wyzyskiem seksualnym będącym 28% przypadków. Dzieci najczęściej wykorzystywane były do żebractwa.

Najnowsze dane z Europy

Według raportu Eurostat w Europie w 2022 roku 62.8% zarejestrowanych ofiar stanowiły kobiety i dziewczynki. Na milion mieszkańców przypadało średnio 23 ofiary, najwięcej w Luksemburgu (119), Estonii (50), Holandii (46), Finlandii (43), Malcie (42), Włoszech (36) i Grecji (34). Powodem tak dużych liczb może być wysoka skuteczność w identyfikacji poszkodowanych, np. w Luksemburgu od 2021 roku inspektorzy pracy przechodzą obowiązkowy trening w wykrywaniu ofiar handlu ludźmi. Jedna na cztery ofiary była obywatelem państwa rejestrującego, natomiast ponad 80% osób zarejestrowanych przez Danię, Finlandię, Portugalię, Hiszpanię, Maltę, Grecję, Belgię, Luksemburg, Włochy i Estonię pochodziła spoza Unii Europejskiej. Wyzysk na tle seksualnym stanowił 41.4% przypadków, a wykorzystanie do przymusowej pracy osiągnęło największy dotąd poziom 41.2%. Pozostałe kategorie, takie jak usuwanie organów, zmuszanie do czynności przestępczych i żebractwa etc. wyniosły 17.5%.Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.