PIP alarmuje: rośnie liczba umów „na czarno”

Rośnie liczba pracodawców którzy zatrudniają pracowników na tzw. „umowę na czarną”. Państwowa Inspekcja Pracy pokazuje dane.Według współczesnych ekspertów od ekonomii głównym powodem zatrudniania pracowników bez umowy są rosnące koszta oraz wojna na Ukrainie. Bez ukrycia, pracodawca który zatrudni pracownika nie podpisując z nim umowy, unika płacenia podatków i wszelkich innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracującego. „Stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom” alarmowało już w lipcu o fali umów na czarno, szczególnie dotyczyło to pracowników pracujących w przedsiębiorstwach związanych z turystką, problem ten nabiera wciąż na siłę i rozrasta się na inne branże.Patrząc na dane Państwowej Inspekcji Pracy, problem osób zatrudnionych „na czarno” odnotowano w mikro i małych firmach. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w Polsce, dla pracodawcy jest na rękę kiedy zatrudnia pracownika świadczącego nielegalnie pracę. Pracownik zatrudniony bez umowy jest narażony na szereg niebezpieczeństw, brak ubezpieczenia i jeżeli w razie jakiegoś wypadku sprawa trafiłaby do sądu pracy, na przegranej pozycji jest pracownik.„Dziennik Gazeta Prawna”, powołuje się na dane Państwowej Inspekcji pracy. W 2022 r. inspektorzy PIP-U wykryli nieprawidłowości związane z zatrudnieniem pracowników w 41 proc. firm, rok wcześniej było to 33 proc.