Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie faktyianalizy.info (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych jest Rafał Majnert, Daszyńskiego 5/14, Wrocław 50-309 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  1. przetwarzane zgodne z prawem,
  2. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. rejestracji do drogi elektronicznej informacji (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. weryfikacji i poprawnego działania naszych systemów komentarzy. Zbieramy twój adres IP, e-mail oraz pseudonim, którym się przedstawiasz - jeśli podasz to dobrowolnie w formularzu do tworzenia komentarza pod artykułem na naszej stronie internetowej. Zawsze pobieramy po publikacji przez ciebie komentarza, m.in. twój adres IP oraz agenta przeglądarki, by wykorzystać to do poprawnego działania naszych systemów antyspamowych i weryfikacji.
  4. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada dostęp do newslettera), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom powiązanym z Administratorem
  2. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  4. kancelariom prawnym.
 2. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z faktyianalizy.info podmioty trzecie, w szczególności w celach reklamowych.
 3. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim:
  1. Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Dane osobowe przechowywane na naszym serwerze znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 6. Wszelkie dane przekazywane w formularzu kontaktowym, sekcji komentarzy pod artykułami w naszym serwisie, newsletterze - będą przetwarzane według zasad w tej polityce prywatności.
 7. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowania, profilowanie należy rozumieć tu jako: przewidywanie działań w serwisie, by dostarczyć ci lepsze usługi.
 8. Nasz serwis przetwarza dane osobowe w postaci adresu IP, agenta przeglądarki, dotyczy to publikacji komentarzy przez użytkownika, zapisania się do newslettera czy wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy.
 9. Formularz kontaktowy jest dostępny na podstronie /kontakt, zapis do newslettera jest dostępny na podstronie /newsletter, zamieszczanie komentarzy jest dostępne w każdym artykule w serwisie, sekcja komentarzy jest odpowiednio oznaczona i informuje o przetwarzaniu danych osobowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych
  2. sprostowania danych
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
  6. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 3. Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, powinien napisać wniosek na prywatnosc@faktyianalizy.info.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

Data wejścia w życie: 27 kwiecień 2024