Polska Partia Socjalistyczna wezwała do pokoju w apelu pierwszomajowym

1 maja na Placu Grzybowskim o godzinie 9:30 rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Dnia Ludzi Pracy organizowanego przez Polską Partię Socjalistyczną. Jest to tradycyjne miejsce, z którego od lat rozpoczynają się pierwszomajowe marsze PPSu.

Głaz upamiętniający wydarzenia z 1904 roku, pod którym rozpoczęły się obchody / fot. archiwum własne

13 listopada 1904 na warszawskim Placu Grzybowskim miało miejsce starcie Organizacji Bojowej PPS z carską policją i wojskiem. Dziś to wydarzenie upamiętnia głaz z tablicą postawioną tam w 1993 roku. 

Apel za pokojem i nieużywaniem wojska polskiego w konfliktach zbrojnych

Z apelem pierwszomajowym wystąpił Jakub Żabiński sekretarz rady naczelnej PPS. Przypomniał on genezę święta pierwszomajowego, ustanowionego przez drugą międzynarodówkę socjalistyczną w 1889 r.  po mającym miejsce 3 lata wcześniej strajku amerykańskich robotników. Strajk ten zakończył się krwawą masakrą urządzoną przez amerykańską policję. 

Sekretarz rady naczelnej PPS Jakub Żabiński / Flickr, fot. Wiktor Krawcewicz

W dalszej części wypowiedzi Jakub Żabiński przekazał apel o pokój. Wskazał na ważną rolę pokojowego współistnienia narodów. Polska Partia Socjalistyczna wzywa także do przestrzegania prawa międzynarodowego, praw podstawowych i obywatelskich. „Konflikty i spory muszą być rozwiązywane na drodze dialogu i wzajemnego szacunku” - powiedział. 

Konflikty zbrojne nie rozwiązują żadnych problemów, tylko zapewniają zyski międzynarodowym kapitalistom. PPS jako partia patriotyczna docenia rolę wojska w obronie niepodległości Polski, ale nie powinno być ono wykorzystywane w międzynarodowych konfliktach ani używana do agresji wobec innych narodów.

Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS / fot. archiwum własne

Jakub Żabiński przekazał również apel do polskich władz o rozwiązanie problemów prawnych i konstytucyjnych pozostawionych po rządzie PiS. „Polska Partia Socjalistyczna apeluje o sprawiedliwe prawo” - powiedział.

Koalicja ma pamiętać o lewicowych wartościach

Następnie głos zabrał przewodniczący rady naczelnej PPS i senator Wojciech Konieczny. Swoje przemówienie rozpoczął minutą ciszy ku czci zmarłym w ostatnim roku towarzyszom z PPS, którzy zawsze uczestniczyli w pochodach. W dalszej wypowiedzi podkreślił między innymi koalicyjny układ współczesnego rządu i zapowiedział zdecydowaną reakcję gdyby koalicyjna lewica miała być zmuszona do wprowadzania w życie rozwiązań będących sprzecznych z ideami PPS. 

Uczestnicy złożyli także kwiaty pod głazem upamiętniającym. Po dalszych przemowach uczestnicy udali się w pochodzie na marsz organizowany przez OPZZ lub na marsz organizowany przez stowarzyszenie Historia Czerwona.