Pracodawcy w strachu: o wzrastających obawach pracodawców i rosnącej ochronie pracowników

Jak dowiadujemy się z badań firmy rekrutacyjnej PageGroup — coraz więcej polskich pracowników jest nastawiona do zmian, w kontekście rozwoju zawodowego i poszukiwania wygodniejszej, bardziej płatnej pracy. Pracownicy tracą lojalność wobec pracodawców, a tym samym przedsiębiorcy poszukują nowej siły roboczej, także z zagranicy. Pracujący domagają się równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W ocenie menadżerów HR oraz dyrektorów, aż 97 proc. pracowników domaga się zapewnienia „work-life balance” - ten termin odnosi się do równowagi między pracą a życiem osobistym, czyli umiejętności skutecznego zarządzania czasem i energią, aby osiągnąć harmonię między obowiązkami zawodowymi a potrzebami i priorytetami osobistymi.

„Dlaczego więc work-life balance jest tak ważny? Ponieważ im bardziej angażujemy się w życie zawodowe, tym gorzej radzimy sobie w relacjach z rodziną, nie znajdujemy czasu dla znajomych, nie mamy chwili na odpoczynek, co sprawia, że pojawiają się konflikty, nieporozumienia, podupadamy na zdrowiu” - czytamy na portalu poradnikpracownika.pl

Ponadto 94 proc. pracowników domaga się, aby mieli możliwość wyboru między pracą zdalną a pracą stacjonarną. Pracodawcy ponadto zauważają, że coraz więcej pracowników domaga się wyższych płac oraz są gotowi do zmiany pracy.

Warto dodać, że polskie przedsiębiorstwa borykają się z niedoborem pracowników. Rozwiązaniem mają być imigranci zarobkowi, którzy mają się pojawić w Polsce. Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita” - w ciągu najbliższych pięciu lat w Polsce powinno się pojawić około miliona dodatkowych imigrantów zarobkowych.

Od przyszłego roku pracownicy bardziej chronieni w przypadku sporów z pracodawcą20 czerwca został wysłany do podpisu prezydenta poselski projekt ustawy dotyczący nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Choć ustawa dotyczy emerytur pomostowych, znalazł się tam nadzwyczajnie artykuł 477(2) Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zgodnie z przepisem §2, w przypadku gdy sąd uzna wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd nakłada na pracodawcę obowiązek kontynuowania zatrudnienia pracownika do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

Oznacza to, że jeśli sąd orzeka na korzyść pracownika, stwierdzając, że wypowiedzenie umowy o pracę było niezgodne z prawem lub że pracownik został nieprawidłowo zwolniony, pracodawca nie ma prawa zakończyć zatrudnienia pracownika i musi nadal go zatrudniać aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

W tym okresie pracownik ma prawo do otrzymywania wszystkich świadczeń pracowniczych, które normalnie byłyby mu przysługujące, takich jak wynagrodzenie, korzyści socjalne i inne uprawnienia związane z zatrudnieniem.

Ponadto w ustawie znalazł się przepis, który gwarantuje lepszą ochronę dla działaczy związkowych, pracowników w wieku emerytalnym, pracowników korzystający z urlopów bądź z innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracowników korzystając z urlopów rodzicielskich, pracowników korzystając z urlopów rodzicielskich, senatorów, posłów i innych.

Ustawa wprowadza również dodatek za szczególne warunki pracy, który jest dodatkowym wynagrodzeniem przyznawanym pracownikowi za wykonywanie pracy w trudnych warunkach, które są szczególnie uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia, wymagające dużego wysiłku fizycznego lub umysłowego, lub są szczególnie niebezpieczne.Pracodawcy są oburzeni, że procedowane przez Sejm zmiany nie były z nimi konsultowane.