Rośnie liczba samobójstw popełnionych w pracy oraz z powodu pracy

Statystyki dotyczące liczby prób samobójczych popełnionych w miejscu pracy wykazują tendencje wzrostową, jak wynika z policyjnych statystyk. Instytut Psychiatrii i Neurologii potwierdza, że zdrowie psychiczne polskich pracowników jest z roku na rok coraz gorsze. Przyczynami może być przepracowanie, mobbing i inne nieprawidłowości w pracy.

Robert Lisicki, dyrektor ogólnopolskiego kongresu prawa pracy wskazuje, że zmiany w kondycji psychicznej pracowników są spowodowane m.in. przez pandemie COVID-19. Poczucie wyalienowania ma w jego opinii zmniejszać praca hybrydowa, która częściowo jest wykonywana w biurze, a także niezwiązane bezpośrednio z pracą spotkania integracyjne zespołu.

Ze statystyk policyjnych dotyczących zamachów samobójczych popełnionych w miejscu pracy wynika, że w 2018 r. było to odpowiednio 63 i zakończonych zgonem 37, w 2019 r. – 56 i 33, w 2020 r. – 69 i 49, w 2021 r. – 62 i 33. Problemy w szkole lub w pracy były powodem 149 zamachów samobójczych w 2018 r., 175 - w 2019 r., 159 w 2020 r. i aż 240 w 2021 r., z czego tylko w 2021 r. 40 zakończyło się zgonem.

Mobbing w pracy a przepisy

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w raporcie z 2021 roku, 7,3 mln pracujących wskazało występowanie w miejscu pracy czynników, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne, w tym 66,5 proc wskazało więcej niż jeden niekorzystny czynnik. Według GUS, na czynniki niekorzystne dla zdrowia psychicznego, najczęściej są narażone kobiety - 48,4 proc. kobiet wskazało na występowanie w miejscu pracy zjawisk niekorzystnych dla dobrostanu psychicznego (u mężczyzn 42,4 proc). Raport przeprowadzony przez „Koalicję bezpieczni w pracy” pokazuje nam, że niemal połowa badanych pracowników biurowych i fizycznych była ofiarą mobbingu (46 proc. było ofiarami mobbingu, 85 proc. odczuwa stres w pracy).

Zdaniem lekarza Mateusza Gajdy, przepisy ochrony są zbyt krótkie, a czytelnik kodeksu pracy może odnieść wrażenie, że zostały zapisane one mimochodem i niedbale. Statystki sądowe dotyczące spraw sądowych o odszkodowania zadośćuczynienia nie napawają optymizmem, z danych Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że postępowanie sądowe, inicjowane przez ofiary mobbingu trwają miesiącami, a większość kończy się porażką strony pracowników. W 2021 r. w sądach rejonowych toczyło się kilkaset spraw o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. 292 sprawy zostały zgłoszone przez kobiety, a 156 – przez mężczyzn, z których załatwiono: 111 – w przypadku kobiet i 66 – w przypadku mężczyzn. W sumie tylko w 17 sprawach sądy przyznały rację pracownikom.