Ruina małych i średnich gospodarstw powodem większej liczby samobójstw na wsi

Polska

Blokada w Medyce / Twitter @EKOlodziejczak_

Obserwuje się zwiększającą się liczbę rolników w kryzysie psychicznym oraz popełniających samobójstwa. Powodami najczęściej są problemy finansowe, niepewna sytuacja na rynku rolnym oraz periodyczne kryzysy, którymi charakteryzuje się obecny system.

Samobójstwa wśród rolników, jaka jest ich skala?Według doktora habilitowanego Wojciecha Knieća profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który podzielił się informacjami na ten temat dla portalu „Wiadomości Rolnicze Polska”, w Polsce każdego roku 2800 mieszkańców wsi odbiera sobie życie.

Corocznie w Polsce około 5100-5600 osób popełnia samobójstwa, wynika więc, że 15 osób dziennie odbiera sobie życie. 50% wszystkich samobójstw popełniają mieszkańcy wsi (2600-2800 samobójstw rocznie), z czego 600 osób rocznie to rolnicy, a kolejnych 300-350 to domownicy żyjący w gospodarstwach rolnych. Najczęściej samobójstwa popełniają mężczyźni (85%) a połowa z nich, są to z nich mężczyźni w wieku pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. Knieća także zaznaczył, że rośnie liczba samobójstw wśród młodych rolników.

Wojciech Knieć zaznaczył także, że w czasach Polski Rzeczypospolitej Ludowej, samobójstwa na wsi były, jednakże było ich znacząco mniej. Dodaje także, że dla rolników problemy zaczęły się potęgować po zmianie ustroju w Polsce na gospodarkę rynkową.

„[…] Dostępne z lat 1950-1990 statystyki pokazują, że samobójstwa na wsi rzecz jasna miały miejsce, aczkolwiek było ich mniej. O ile obecnie to jest około 14 do 18 samobójstw na 100 000 rolników rocznie, o tyle w owych czasach było och niemalże dwukrotnie mniej – mniej więcej 9-10 samobójstw na 100 000 rolników rocznie. Najbardziej tragiczne były dla rolników lata początków transformacji ustrojowej w Polsce (1990-1995), gdy rocznie na swoje życie skutecznie targało się nawet 20 rolników na 100 000. Badania socjologiczne pokazują, że każda duża zmiana społeczna niesie za sobą wzrost liczby samobójstw – ludzie z wielkim trudem adaptują się do kompletnej zmiany swojego życia.”- Mówi Wojciech Knieć.

Jakie są najczęstsze powody samobójstwa?Dyrektor wskazuje, że najczęstszymi powodami popełnienia samobójstwa przez mieszkańców wsi są: choroby i problemy psychiczne, depresje, nałogi alkoholowe, kłopoty finansowe, problemy rodzinne. Wskazuje także, że te wszystkie zakumulowane problemy wynikają z kryzysowej sytuacji w polskim rolnictwie.

Wojciech Knieć wskazał, że w Polsce na wsi napotykamy odpływ siły roboczej. Coraz mniej młodych ludzi nie chce przejmować rodzime gospodarstwa rolne rodziców, gdyż dla nich jest to nieopłacalne. W Polsce zastępowalność starszych rolników młodymi jest dalece niewystarczające. Jednakże, jaki jest tego powód? Powodem jest ruina małych i średnich gospodarstw rolnych, niekiedy na rzecz wielkiego kapitału.

Skorzystaj z pomocy

Zawsze jest ktoś, z kim możesz porozmawiać

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

tel. 800 70 2222

Całodobowo, 7 dni w tygodniuPodziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.