Skala tragedii: 70 mln przesiedleńców w 2023

W 2023 70 mln ludzi musiało porzucić swoje domy ze względu na wojny. Wewnętrzne przesiedlenia podzielono na dwie kategorie, te z powodu wojen zdecydowanie dominują. 7,7 mln ludzi musiało porzucić swój dobytek ze względu na katastrofy naturalne, jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy trzęsienia ziemi.

Łącznie 75,9 mln ludzi zostało zmuszonych okolicznościami do wewnętrznego przesiedlenia. Tak podaje najnowszy raport opublikowany przez Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Liczba osób wewnętrznie przesiedlonych wzrosła o 50% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Największe przesiedlenia mają miejsce w Sudanie, kraju ogarniętym wojną od 2023 roku. Na koniec roku liczba przesiedlonych wyniosła 9,1 mln osób. W dalszej kolejności wymienia się Kongo i Palestynę. W samej Gazie wewnętrznie przesiedlonych zostało 1,7 mln ludzi, co stanowi ponad 80% mieszkańców tego regionu.

46% wszystkich wewnętrznie przesiedlonych stanowią mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej.

Dyrektor IDMC wskazuje, że te liczby są jedynie wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ nadal są ludzie przesiedleni z poprzednich lat. Dodaje, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami drastycznego wzrostu takich ruchów ludności ze względu na nasilające się konflikty zbrojne, a także gwałtowne zjawiska pogodowe.

Jan Egeland z Norwegian Refugee Council stwierdził, że los tych ludzi jest poza zasięgiem mediów, dlatego często kończą zapomniani i nie otrzymują żadnej pomocy.

Jak czytamy na Watson Institute (https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/refugees) uchodźcy z powodów wojennych bądź katastrof naturalnych są narażeni na najgorsze możliwe ryzyko zdrowotne, głód, bezdomność, co skutkuje niekoniecznie liczonymi śmierciami pośrednimi z powodu wojen i konfliktów.