Szczyt Ludów w Brukseli. Żądają zakończenia destabilizacji Ameryki Południowej

W dniach 17-18 lipca w Brukseli obradował Szczyt Ludów, międzynarodowa konferencja ruchów społecznych z Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Unii Europejskiej. Celem szczytu jest promowanie alternatywnych dla kapitalistycznych form rozwoju społeczeństw, a także internacjonalizmu oraz pokojowej współpracy.

Wśród tematów konferencji znalazły się dotyczące budowania dyplomacji na rzecz pokoju w Ameryce Łacińskiej. Dużo uwagi poświęcono walce przeciwko nielegalnej blokadzie handlowej nałożonej na Kubę przez Stany Zjednoczone. Dyskusje dotyczą również walki z kolonializmem oraz neokolonializmem, w tym polityką ekonomiczną prowadzącą kraje rozwijające się do zadłużania się.

Wśród postulatów Szczytu wymieniono pokojowe rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy Szczytu domagają się również podjęcia międzynarodowej współpracy na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz bioróżnorodności.

W Szczycie Ludów uczestniczyli między innymi prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel, prezydent Kolumbii Gustavo Petro, Jean Luc Melenchon z francuskiej lewicy oraz Jeremy Corbyn z Wielkiej Brytanii, reprezentujący lewe skrzydło Partii Pracy

Szczytowi Ludów towarzyszy Festiwal Solidarności – szereg wydarzeń kulturalnych, między innymi wystawa fotografii „Głosy protestu” dokumentujących łamanie praw człowieka przez władze Peru tłumiące protesty rdzennej ludności oraz zwolenników opozycji.

Szczyt Ludów odbywa się równolegle ze szczytem EU-CELAC, odbywającym się w Brukseli spotkaniem przywódców państw Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). UE i CELAC wznowiły spotkania po przerwie trwającej od 2015 roku.

Szczyt Ludów zaapelował do szefów państw obradujących w Brukseli o zacieśnienie współpracy między państwami UE oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także sprzeciwił się działaniom Stanów Zjednoczonych, które między innymi wprowadzają utrudnienia wizowe dla osób, które podróżowały wcześniej na Kubę.

W deklaracji końcowej uczestnicy Szczytu Ludów napisali, że współpraca CELAC z UE jest okazją do tworzenia wielobiegunowego świata z relacjami międzynarodowymi opartymi na pokoju, humanizmie oraz poszanowaniu dla matki ziemi. Potępili również działania mające na celu destabilizację sytuacji w krajach Ameryki Łacińskiej, a w szczególności na Kubie. Jako wzór harmonijnego rozwoju przedstawili Sojusz Boliwariański Ludów Naszej Ameryki, utworzony z inicjatywy Fidela Castro i Hugo Chaveza, łączący 11 państw, w tym Kubę, Boliwię, Wenezuelę i Nikaraguę.