Ukraińskie owoce zalegają w polskich chłodniach. Sadownicy alarmują

Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polski apeluje do rządu o wstrzymanie importu z Ukrainy mrożonek, soków i innych przetworów na bazie owoców do Polski. Poseł Jarosław Wałęsa w apelu do rządu pokreślił, iż większość Polskich chłodni jest zajęta przez Ukraińskie owoce.

"W najbliższym czasie rozpoczynają się zbiory, a co za tym idzie, niezbędne będzie miejsce w chłodniach. Jednakże w tym momencie chłodnie zajęte są przez produkty pochodzące z Ukrainy, które wpłynęły do Polski w bardzo niskich cenach. Kluczową rolę odgrywa kwota, gdyż właściciele chłodni otrzymali z Ukrainy gotowy produkt. W przypadku polskiego – świeży owoc wymaga przygotowania do sprzedaży. Dodatkowo produkcja ukraińskich produktów spożywczych nie wymaga spełnienia wielu kryteriów oraz wymogów, które wymagane są na terenie Polski. Polscy sadownicy są na straconej pozycji w trakcie konkurowania o klienta. Dodatkowo konkurencja ta jest niesłuszna. Obawę budzą również liczby, z których wynika, iż 60% wyprodukowanych malin na Ukrainie wpłynęło do Polski. Stanowi to ogromną konkurencję dla polskich owoców" – Pisze Jarosław Wałęsa.

Poseł zwrócił także uwagę, aby rząd zwiększył działania kontroli Ukraińskich produktów, sprawdzenia, czy Ukraińskie artykuły spełniają polskie i unijne produkty.

Kontrola jakości ukraińskich produktów

Janusz Kowalski sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi przekonuje, że kontrole ukraińskich towarów są prowadzone rutynowo oraz każda partia ukraińskich owoców podlega kontroli jakościowych i czy na pewno spełnia wymagania dotyczące znakowania."[..]Tylko w 2023 r. organy graniczne PIS dokonały ponad 5 300 kontroli towarów spożywczych wjeżdżających do Polski z Ukrainy. W 58 przypadkach nie dopuszczono towarów do obrotu i nie zostały one wpuszczone do naszego kraju" - pisze Janusz Kowalski.

Dzięki presji rolników oraz mediów zostały wprowadzone dodatkowe kontrole. Główny inspektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) polecił, aby były przeprowadzane uzupełniające kontrole, w wyniku realizacji przeprowadzono ponad 200 kontroli. W 30 przypadkach sprawę przekazano do innych organów kontroli żywności, a w 2 przypadkach sprawy przekazano do prokuratury. Warto również dodać, że w większości krajów Unii Europejskiej kontrole sanitarne towarów odbywają się powszechnie i są prowadzone w wyznaczonych miejscach na przejściach granicznych.