W Siedlcach pracodawca użył broni palnej do pracownika.

Rzecznika Komendy Miejskiej w Siedlcach podkom Ewelina Radomyska przekazała, że do incydentu doszło w piątek. 63-Letni pracownik zgłosił się do pracodawcy aby odebrać zaległe 1500zł za wykonana pracę.„Wziął ze sobą czarny lakier z zamiarem pomalowania pracodawcy schodów zewnętrznych w domu. Widząc to, pracodawca wybiegł z domu do pracownika, gdzie z odległości ok. 2 metrów oddał w jego kierunku dwa lub trzy strzały z broni krótkiej” powiedziała podkom. Ewelina Radomyska.Pracownik trafił do szpitala z urazem ucha, na szczęście nie poniósł poważnych obrażeń. 67-letni pracodawca usłyszał zarzut narażenia człowieka na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przestępstwa przy użyciu broni palnej;

Wypłata wynagrodzenia za pracę.Z strony poradnikpracownika.pl możemy przeczytać, że pracodawca ma następujące obowiązki w kontekście wynagrodzeń:-musi terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

-wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom;

-wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie;

-wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym;

-na żądanie pracownika jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.