Walczą o podwyżki a prezes informuje, że naruszają dobre imię spółki

Prezes utrudnia przeprowadzenie referendum Strajkowego. Złamał ustawę niewydając związkowcom listy pracowników – Informuje na swojej stronie internetowej Związkowa Alternatywa. Pracownicy domagają się większych płac, a prezes straszy konsekwencjami dyscyplinarnymi.

"Chcemy podwyżek i godnego traktowania"

Spór pracowników z zarządem w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji trwa od 16 stycznia. Wtedy pracownicy zgłosili swoje żądania o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 1200 zł brutto oraz wprowadzenie dodatku stażowego. „W ramach mediacji nie zaproponowano pracownikom nic nowego” — informuje Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy. Aktualne średnie wynagrodzenie oscyluje w granicach 4-4,5 tys. złotych netto.

Już kilkadziesiąt pracowników elbląskich wodociągów, na ponad 200 w całej spółce, należy do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, który pozostaje zrzeszony w Związkowej Alternatywie. Prezes Marek Misztal wziął udział mediacjach, które nie przyniosły rozstrzygnięcia, a dnia 26 marca spisany został protokół rozbieżności. Od 18 kwietnia rozpoczęto zbieranie podpisów pod referendum strajkowym.

Sytuacja zaostrzyła się po ostatnim piśmie prezesa, w którym informuje, że wypowiedzi pracowników o żądaniach godzą w dobre imię spółki, naruszają podstawowe obowiązki pracownicze dbania o zakład pracy i mogą stanowić podstawę do sankcji dyscyplinarnych.

źródło: za.org.pl

Na odpowiedź związkowców nie trzeba było długo czekać. Określili jako bulwersujące zachowanie prezesa, który stoi na czele spółki miejskiej, utrzymywanej z podatków mieszkańców. "Uznał on, że formułowanie postulatów płacowych przez działaczy związkowców to naruszenie dobrego imienia spółki" - piszą pracownicy.

Samorząd milczy w sprawie warunków pracy w EPWiK

„Jeśli referendum zakończy się sukcesem, związek ogłosi akcję strajkową. Jednocześnie wciąż liczymy, że władze miejskie zaangażują się w sprawę i wymuszą na prezesie poprawę warunków pracy w EPWiK.” - czytamy na stronie Związkowej Alternatywy. Spółka elbląskich wodociągów pozostaje w 100% własnością lokalnego samorządu.