Wiejskie tereny USA coraz bardziej pozbawione szpitali

Według raportu The Charts Center For Rural Health od 2010 roku na amerykańskich terenach wiejskich zamknęło się 120 szpitali, a 453 jest zagrożone zamknięciem. Małe amerykańskie miasta, takie jak Bowie, zamieszkałe przez około 5 tysięcy osób, są w stanie permanentnego zagrożenia. Choć posiadają miejscową klinikę, nie świadczy ona usług w poważnych przypadkach, a najbliższe szpitale są oddalone o znaczne odległości.

W Lock Haven, w Pensylwanii, zamieszkałym przez ponad 8 tys. mieszkańców znajduje się taki zagrożony szpital. Mieszkańcy alarmują, że dla nich jest to wybór przeżyć, albo nie. „Podróż do pełnowymiarowego szpitala może mieć ogromne znaczenie, dla któregokolwiek z naszych mieszkańców” – mówi Stateline burmistrz tego miasta. Największą role grają koszty - najczęściej zamykają się, gdyż notują straty, a świadczenie usług dla małej ilości osób nie przynosi odpowiednich zysków.

Sytuacje zdaje się w ograniczonym stopniu ratować federalny program Rural Emergency Hospital, przyjęty przez kongres 2 lata temu, który wszedł w życie w 2023 roku. Program ten wprowadza oznaczenie dla szpitali mających krytyczne znaczenie dla zapewnienia podstawowych usług medycznych, na terenach gdzie występują ich duże braki. Chodzi na przykład o szpitale, które posiadają Szpitalne Oddziały Ratunkowe (Emergency Room), które przyjmują pacjentów w nagłym zagrożeniu życia. Wiele takich jednostek istnieje, jednak notuje straty i bez rządowego wsparcia nie utrzymałoby się.

Eksperci informują również, według badań z 2022 roku, że ponad 60% terenów wiejskich ma duże braki w odniesieniu do usług psychologicznych. Ma to duże znaczenie, ze względu na pogorszenie zdrowia psychicznego w dobie kryzysu, który wyjątkowo mocno uderzył w wiejskie społeczności amerykańskie.

Należy dodać, że służba zdrowia w USA znajduje się w rękach prywatnych, a rząd interweniuje jedynie w skrajnych przypadkach i osób najbardziej ubogich. Ubezpieczenie opłacane jest indywidualnie przez każdego obywatela w prywatnej ubezpieczalni. Mimo to około 30 milionów obywateli USA nie posiada żadnego ubezpieczenia zdrowotnego.