Związkowa Alternatywa domaga się 2,5 razy wyższych wynagrodzeń za pracę w święta

Obecnie setki tysięcy ludzi pracują w święta, będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, co dotyczy między innymi pracowników transportu, energetyki, policji, gastronomii czy ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym zdecydowana większość pracowników wykonujących pracę zarobkową w święta nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków- przekonują przedstawiciele Związkowej Alternatywy.

Pracownicy części branż są zmuszeni pracować w święta. Związkowa Alternatywa uważa jednak, że w zamian za utratę dnia wolnego od pracy, powinni mieć godny ekwiwalent płacowy. Dlatego domagamy się, aby za pracę w dni świąteczne pracownicy otrzymywali 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie- mówią związkowcy.

https://twitter.com/zwiazkowa/status/1644336648426082307

W Polsce Wielkanoc jest dość pracowita dla większości społeczeństwa, chociażby wielki piątek to normalny dzień roboczy. W ponad połowie krajów Unii Europejskiej Piątek jest dniem wolnym od pracy. W Wielki Piątek normalnie idą do pracy pracownicy 15 z 36 wziętych pod uwagę krajów europejskich . Oprócz Polski, w Wielki Piątek pracują pracownicy z Austrii, Włoch, Belgii oraz z Chorwacji. Pracownicy z Czech oraz Holandii nie muszą pracować w Wielki piątek, choć w tych krajach zaledwie co czwarty mieszkaniec deklaruje, że jest wierzący. .