Związkowcy postulują, by mogli wystawiać mandaty pracodawcom

Dziś na mediach społecznościowych Związkowej Alternatywy pojawiły się wpisy o nowym postulacie do rządzących. Związkowcy postulują, aby przedstawiciele Związków Zawodowych otrzymali prawo Państwowej Inspekcji Pracy, aby móc karać mandatami pracodawców, którzy łamią prawa pracownicze.

https://twitter.com/zwiazkowa/status/1650203238333808641?s=20

Związkowcy napisali, że w Polsce kompetencje związków zawodowych są ograniczone. Mają one niewielki wpływ na funkcjonowanie firmy, jak i też są narażone na wszelkie represje ze strony pracodawców. Często dochodzi do sytuacji, gdzie w przedsiębiorstwie dana załoga chce założyć związek zawodowy, jednakże spotykają się ze sprzeciwem pracodawcy. Niekiedy za założenie związku zawodowego pracodawca postanawia zwolnić pracownika. Takiej metody doświadczył Krystian Kosowski. Poniżej tekst szczegółowy jak został potraktowany związkowiec ze Związkowej Alternatywy przez pracodawcę:

https://faktyianalizy.info/2023/04/03/policja-wszczela-sledztwo-w-sprawie-utrudniania-dzialalnosci-zwiazkowej-w-sii-polska/

"Jednocześnie wciąż masowo są łamane prawa pracownicze, a Państwowa Inspekcja Pracy ma ograniczone możliwości działania i jej rola jest zdecydowanie za mała. Co roku PIP kontroluje około 70 tys. firm, czyli mniej niż 5% wszystkich przedsiębiorstw" - dodają związkowcy.

Według ich, aby móc wzmocnić moc związków zawodowych przy jednoczesnym zmniejszaniem łamania praw pracowniczych, należy przyznać przedstawicielom związku wszystkie kompetencje inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku gdzie dany pracodawca naruszałby prawa pracownicze, np. niewypłacanie zaległych wynagrodzeń za pracę, przedstawiciele związku zawodowego mogliby ukarać pracodawcę mandatem albo wystąpieniem do sądu z wnioskiem o jego ukaranie.

"Dzięki temu radykalnie zwiększyłaby się skala kontroli firm, a PIP byłaby częściowo odciążona w swoich obowiązkach. W ten sposób przedstawiciele związków zawodowych mieliby znacznie większe możliwości działania niż obecnie, ale zarazem spoczywałaby na nich o wiele większa odpowiedzialność." napisała Związkowa Alternatywa.