Chcą ich eksmitować choć żyją tu od 100 lat. Działki należą do Kościoła

Polska

Osiedle maltańskie, Część przy ul. Krańcowej / Wikimedia Commons, autor: MOs810, licencja: CC BY-SA 4.0

Poznański proboszcz i kuria prowadzą działania, które mogą zmierzać do eksmisji mieszkańców z działki należących do parafii. Chodzi o tereny położone nad jeziorem maltańskim. Problem z tym, że na tych terenach ludzie mieszkają od lat 30. XX wieku i mimo to ciągle żyją w cieniu możliwej eksmisji. Na taki przebieg wypadków wskazuje ostatnia działalność kurii i proboszcza.

Ogródki dla ubogich, które stały się domami

Datę powstania osiedla maltańskiego, bo to o nim mowa, można liczyć od 1931 r. Wtedy to ówczesny proboszcz parafii pw. Jana Jerozolimskiego wydzierżawił ogródki działkowe, które oddał w użytkowanie ubogich mieszkańców parafii, z przeznaczeniem na uprawę warzyw. Już od początku użytkowania terenów miały powstawać tam prowizoryczne budynki służące za domy. Bieg historii wstrzymał wybuch drugiej wojny światowej.

Poznań w II RP był jednym z najbogatszych miast Polski, ale dzielił z przedwojenną Polską również plagę biedy oraz bezdomności. Mieszkańcy koczowali w prowizorycznych schronieniach, jednym z takich miejsc była „Abisynia” na Grunwaldzie lub Naramowice. Tak opisano je w jednym z periodyków z tamtych czasów:

„Niema więc w tej parafii ludzi zamożniejszych, którzy mogliby wesprzeć biedującego sąsiada. Jest tylko nędza, płacz, narzekanie i przekleństwo. Około 500 ludzi żyje w jaskiniach, lepiankach, które mozolnie wykopali sobie w ziemi i wybili deskami, oblepiając je gliną”.

Po wojnie, w 1953 r. teren należący wcześniej do parafii został przejęty w ramach dekretu wywłaszczeniowego i przeznaczony na cele społeczne, na ogródki działkowe. Nowy bieg sprawie nadał rok 1989, kiedy rozpoczęto zwrot mienia Kościołowi Katolickiemu w ramach komisji majątkowej.

Wtedy to parafia pw. Jana Jerozolimskiego zwróciła się o zwrot m.in. terenów, na których znajdowały się domy mieszkańców. W toku procesu zwrotu mienia działki nad Maltą ponownie stały się własnością Kościoła.

Domy mieszkańców osiedla położone są na atrakcyjnych dla inwestorów gruntach. W okolicy funkcjonują Termy Maltańskie oddane do użytku w 2011 roku. Ostatnie informacje z 2023 roku mówią o planach budowy luksusowego hotelu. Działki położone na terenach określanych jako jedna z największych atrakcji Poznania są wyjątkowo drogie.

Mieszkańcy największym problemem

Sprawa nieuregulowanej sytuacji mieszkańców ciągnie się od 1989 roku. Do 2015 roku część mieszkańców miała już zawartą umowę z parafią. Dzierżawa zawarta była na okres 10 lat od 2005 roku. W tym czasie mieszkańcy osiedla zobowiązani byli płacić 60 zł miesięcznie brutto. Proboszcz Paweł Deskur informował wtedy Głos Wielkopolski, że mimo upływu terminu dzierżawy nie będzie eksmitował mieszkańców, choć wyprowadzka będzie konieczna. Pojawiały się informacje o poszukiwaniu inwestora, który zakupiłby teren, jednocześnie budując dla mieszkańców budynek zastępczy.

Alarm wśród mieszkańców osiedla wywołały pisma, które otrzymali w ostatnim czasie. Według informacji podanych przez Studencką Inicjatywę Mieszkaniową zawierają one propozycję zawarcia umów dzierżawy na niekorzystnych warunkach. Chodzi o krótki okres wypowiedzenia, co może być narzędziem do szybkiego pozbycia się lokatorów. W piśmie ma znajdować się informacja, że w przypadku braku zgody na zawarcie umów, zostaną podjęte kroki w kierunku eksmisji oraz nałożone zostaną wysokie kary finansowe. Działacze informują, że w 2005 roku w podobny sposób miano zastraszać, by skłonić do podpisania umów.

Sprzeciw wobec eksmisji

Mieszkańcy o pomoc poprosili Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Kolektyw Rozbrat, Studencką Inicjatywę Mieszkaniową oraz Poznańskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Odbyło się również zebranie mieszkańców osiedla, w którym wzięło udział 200 osób. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów wystosowało pismo do prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka.

Organizacje proponują uregulowanie prawne gruntów i oddanie ich mieszkańcom lub zapewnienie im komunalnych lokali zastępczych. Stowarzyszenie lokatorskie poinformowało, że nie otrzymali jeszcze odpowiedzi od prezydenta miasta.

Na 22 marca zaplanowana jest demonstracja w obronie mieszkańców osiedla maltańskiego. Odbędzie się na Placu Kolegiackim (przed urzędem miasta) o godzinie 14:30.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.