Informacje o nowopowstałych przedsiębiorcach i upadłościach firm w I kwartale 2023

Publicystyka

Pix4free, Domena Publiczna

Tekst autorstwa: Krzysztof Szwej

„Źródło danych GUS”

Rejestracje przedsiębiorstw

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w I kwartale 2023 roku wyniosła 96 274 wobec 92 882 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2023 roku wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w większości sektorów: zakwaterowaniu i gastronomi (o 10,4%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 9,3%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,9%), budownictwie (o 2,1%), informacji i komunikacji (o 1,8%), przemyśle (o 1,5%). Spadek nastąpił jedynie w usługach (o 2,3%).

W wyróżnionych formach prawnych największy wzrost rejestracji nastąpił w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw (o 25,4%), a największy spadek (ponad 20-krotny) w spółkach komandytowo akcyjnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,1% wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 14,5% (w I kwartale 2022 roku udziały te wynosiły odpowiednio 80,4% i 16,6%).

Tyle oficjalna statystyka, najciekawsze jest to, że aż 83,13% to są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie żadni przedsiębiorcy, tylko osoby dotychczas pracujące w firmach, zmuszone do przejścia na własną działalność gospodarczą, czyli zjawisko negatywne występujące od lat i jeszcze bardziej ograniczające prawa pracownika. To przecież teraz samodzielna firma, która się sama troszczy o swoje wyposażenie, odzież roboczą, kombinuje zastępstwo w razie choroby itp., a zatrudniający ma z głowy problemy związane z wymaganiami Kodeksu Pracy. Dlatego też nie dziwi kolejna informacja, że upadły tylko 122 przedsiębiorstwa wzrost o 38,6% w stosunku do 1 kwartału ubiegłego roku.

Tylko firmom posiadającym aktywa, niezależnie od ich formuły prawnej opłaca się przeprowadzać proces upadłości. Gdy kończy działalność, osoba fizyczna to po prostu kończy, zostaje bezrobotnym lub znajduje inne zajęcie, nie zawracając sobie głowy wyrejestrowaniem.

Upadłości przedsiębiorstw (tekst GUS)

Liczba upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2023 roku wyniosła 122 i była o 38,6% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost liczby upadłości odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (27 wobec 11), usługach (25 wobec 13), przemyśle (26 wobec 16), zakwaterowaniu i gastronomii (9 wobec 5) oraz pozostałych sekcjach (6 wobec 3). Spadek liczby upadłości nastąpił w transporcie i gospodarce magazynowej (1 wobec 7), budownictwie (23 wobec 26) oraz informacji i komunikacji (5 wobec 7).

Ze względu na wyróżnioną formę prawną większą liczbę upadłości zanotowano we wszystkich formach prawnych, m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosła ona 87 wobec 60 jednostek, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 15 wobec 11 jednostek. Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość, 71,3% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 68,2% w I kwartale 2022 roku), a 12,3% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 12,5% w I kwartale 2022 roku).

W tych danych brak informacji, jaki jest przeciętny czas „życia” nowopowstałych firm, ale wg danych z USA przeciętnie ponad 90% nowych firm przetrwa na rynku max. 2 do 3 lat.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.