Jak dołączyć do związku zawodowego?

Publicystyka

Zdjęcie przedstawia pracowników Starbucks, sieci kawiarni na świecie

Pracownicy strajkują / Elliot Stoller, Wikimedia Commons

Tekst autorstwa: Laura Włóczkiewicz

Związki zawodowe są coraz bardziej powszechne we wszystkich sektorach gospodarczych. Pracownicy organizują się w swoich firmach, by walczyć o własne prawa. Ty też możesz to zrobić – zobacz, jakie to proste!

Czy warto dołączyć do związku zawodowego?Po co są związki zawodowe? Znajomość tego tematu w Polsce jest niewielka, a jej poszerzenie leży w interesie nas wszystkich. Może cię zastanawiać, co robią związki zawodowe – do ich kompetencji należy negocjowanie wyższych płac dla pracowników, lepszych warunków pracy oraz jej standardów i korzystnych układów zbiorowych. Ich istnienie umocowane jest prawnie, co gwarantuje im większą sprawczość, niż pojedynczym, niezrzeszonym osobom. Członków związku nie można zwolnić bez powodu, a pod szczególną ochroną jest jego zarząd, członkowie komitetu założycielskiego i pracownicy wskazani uchwałą do reprezentowania jego interesów.

Kto może dołączyć do związku zawodowego?

Jak mówi ustawa o związkach zawodowych z 1991 roku, w organizacjach tego typu mogą zrzeszać się osoby wykonujące pracę zarobkową. Wśród chętnych pojawia się często pytanie: czy coś mi grozi za dołączenie do związku zawodowego? Odpowiadamy: nie! Na mocy tej samej ustawy zakazane jest nierówne traktowanie pracowników przynależących do takiej struktury. Pracodawca nie może z tego powodu odmówić zatrudnienia lub awansu czy obniżyć pensji. Związki mają pełne prawo ubiegać się o sprawy dotyczące warunków pracy, bytu i wypoczynku, bez obaw o konsekwencje ze strony firm, w których działają.Jak dołączyć do związku zawodowego?

Pozostaje więc pytanie: jak to zrobić? Może się to wydawać skomplikowanym procesem, ale nic bardziej mylnego. W obecnej dobie cyfryzacji możemy dołączyć do organizacji z zacisza własnego domu. Oto przewodnik krok po kroku jak wstąpić do związku zawodowego:

  1. Dowiedz się, czy w twoim miejscu pracy jest już związek zawodowy. W większych firmach zwykle działa już jedna lub więcej organizacji powiązanych z dużymi centralami, takimi jak Inicjatywa Pracownicza, Związkowa Alternatywa, OPZZ czy NSZZ Solidarność.
  2. Jeśli tak, wypełnij deklarację członkowską. Musisz też zobowiązać się do opłacania składek członkowskich, które finansują działanie związku.
  3. Jeżeli w twoim miejscu pracy nie ma jeszcze związku, możesz sam go założyć. Potrzebujesz dziesięciu członków-założycieli, a centrale chętnie pomagają w tworzeniu nowych struktur. Jak to zrobić?
  4. Zorganizujcie zebranie założycielskie. Musicie przygotować i przegłosować projekty uchwał o utworzeniu związku zawodowego, przyjęciu statutu, utworzeniu komitetu (3-7 osób) i sam statut. Z całego spotkania należy spisać protokół oraz listę uczestników. Jeśli chcecie uniknąć biurokracji, możecie też dołączyć do którejś z istniejących już międzyzakładowych organizacji związkowych.
  5. Zarejestruj związek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Komitet założycielski musi w terminie do 30 dni od założenia złożyć wniosek w KRS o rejestrację. Do wniosku należy załączyć oryginały sporządzonych podczas zebrania założycielskiego dokumenty (w tym też protokół oraz listę obecności), a także druki KRS W20 i KRS WF. Proces zakładania związku zawodowego jest zwolniony z opłat sądowych.
  6. Po rejestracji czas na dopięcie ostatnich szczegółów. Należy założyć dla związku konto bankowe w celu zbierania składek (nie można robić tego nieoficjalnie, ponieważ w proces musi mieć wzgląd Urząd Skarbowy i wystąpić o NIP oraz REGON. Nie zapomnijcie też przeprowadzić oficjalnych wyborów do zarządu związku i komisji rewizyjnej!Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.