Konfederacja Pracy domaga się równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

Polska

Domena publiczna / https://www.pickpik.com/

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”, organizacja członkowska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,14 czerwca rozpoczął zbiórkę pieniędzy, która ma pomóc w sfinansowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Związkowcy zauważają niekonstytucyjność przepisów różnicujących wiek emerytalny mężczyzn.

Związkowcy domagają się zrównania wieku emerytalnego w dół. Zauważają ponadto, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, która ma różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Dla przypomnienia Kobiety mogą już przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60 roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65. Według danych ZUS wynika, że prawie 26% mężczyzn dożywa wieku emerytalnego- w Polsce, średnia długość życia mężczyzn to 72 lata, w przypadku Kobiet jest to 79 lat.

„Dzięki zrównaniu wieku emerytalnego więcej mężczyzn dożyje emerytury. Pomoże to także rozwiązać problem kobiet wypychanych z rynku pracy” - przekonują związkowcy.

Członkowie Konfederacji Pracy zarzucają naruszenie w następujących Artykułach:

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa.

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33. Zasada równości kobiet i mężczyzn.

  1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
  2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.