Międzynarodowy raport: Polska regularnie łamie prawa pracownicze.

Polska

Robotnik / Flickr, autor: Graham Burton, licencja:CC BY-NC 2.0

ITUC — International Trade Union Confederation — Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych reprezentuje 200 milionów pracowników w 163 krajach i ma 332 filie krajowe. Dzięki ITUC zostały przeprowadzone badania, w których określono czy w danym kraju są przestrzegane prawa pracownicze, szczególnie w zakresie zbiorowego prawa pracy m.in. prawa do strajków czy rokowań z pracodawcą. Następnie oceniono w skali 1 do 5, w jakim stopniu realizowane są te prawa, Polska dostała ocenę 3 na 5.

Polska krajem, w którym łamane są prawa pracownicze.

Według raportu ITUC, choć w Polsce zagwarantowane są prawa pracownicze, nie są jednak przestrzegane a wręcz regularnie łamane. ITUC wskazało również, o dyskryminacji związków zawodowych. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej: Polska powinna zapewniać wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

ITUC zwróciło o uwagę na ograniczanie praw pracowniczych do tworzenia wybranych przez siebie organizacji związkowych. W Polsce istnieje jednolity system związków zawodowych narzucony przez prawo, zakazujący i ograniczający organizowanie się w związki zawodowe na określonym poziomie gałęzi przemysłu. Taki jednolity system związkowy dotyczy np.: policjantów, straży granicznej, straży w zakładach karnych, członków Państwowej Straży Pożarniczej. Istnieją więc kategorię pracowników, którym ogranicza się tworzenie związków zawodowych.

ITUC wspomniała o prawie do strajku, gdzie jest mocno ograniczone a wręcz zakazane dla niektórych branż. W przedsiębiorstwach przeprowadzenie strajku jest czasami nie do zrealizowania przez uzyskania nadmiernej większości głosów w referendum strajkowym, które wynosi 50%, a nierzadko etap zbierania głosów jest utrudniany przez pracodawcę. Na przykład: prawa do strajku nie mają urzędnicy państwowi, osoby zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, agencji wywiadu, policji, siłach zbrojnych, służby więziennej, straży granicznej. Zgodnie z art. 78 ust 3 o służbie cywilnej; członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu.

NSZZ Solidarność zgłaszało do ITUC poważne naruszenia praw związkowych w wielu firmach handlu detalicznego, w tym zwolnienia liderów i członków związków zawodowych, łamaniu praw związkowych, ograniczeniu a czasem nawet zakazywaniem pracownikom zrzeszania się w związki zawodowe. Warto zaznaczyć, że znaczna część sektora detalicznego w Polsce jest zdominowana przez korporacje międzynarodowe, takie jak: Amazon, Auchan, Carrefour, Castorama, H&M, Jysk, Lidl i Metro.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.