Niemal połowa polskich pracowników zmaga się z lękami w pracy

Polska

Lęk / Flickr, autor: Alessandra, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Bez wątpienia wszelkiego rodzaju lęki oraz stres wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne pracownika. Najczęściej jest to spowodowane dużą odpowiedzialnością, wysokimi oczekiwaniami ze strony pracodawcy oraz zbyt długim czasem pracy. Według danych z Państwowej Inspekcji Pracy stres może powodować 5-krotny wzrost ryzyka wypadku przy pracy

Polscy pracownicy zmagają się z lękami w swoim zawodzie

„Zauważmy, że lęk lub fobia, związana z pracą, upośledza życie zawodowe osoby, która takich emocji doświadcza. Prawie co druga osoba odrzuciłaby ofertę wymarzonej pracy, gdyby wiązała się ona ze zmierzeniem się z jej największym lękiem. Managerowie oraz pracownicy działów HR powinni mieć na uwadze, że być może mają na swoim pokładzie osobę, której warto pomóc lub chociaż zapytać, czy takiej pomocy potrzebuje. Być może gdzieś marnuje się wspaniały potencjał?” - pisze Marta Rojewska, autorka badania.

Zapytano pracowników o ich lęki

Serwis InteervieMe.pl przeprowadził badanie „strach się bać — nasze lęki i fobie w pracy”, gdzie spytano około 1000 pracowników o to z jakimi lękami, fobiami zmagają się w pracy. Aż 47 proc. ankietowanych pracowników zmaga się z lękami. Z badania wynika, że najczęstszymi fobiami, jakie odczuwamy w pracy to lęk przemawiania publicznie oraz przed popełnieniem błędu w pracy.

Najczęstszymi fobiami w pracy związane są z:

  • przemawianiem publicznym (63%)
  • tłumem (37%)
  • rozmową przez telefon (30%)
  • miejscami publicznymi (24%)
  • zamkniętą lub otwartą przestrzenią (16%).

„Jak widać, przemawianie publiczne to problem dla większości Polaków. Zaskakuje fakt, że prawie ⅓ z nas odczuwa lęk przed rozmową przez telefon. Miejsca publiczne, z którymi stykamy się przecież bardzo często w życiu zawodowym, to sfera dyskomfortu dla co czwartego badanego.”- pisze autorka badania.

Najczęstszymi odczuwanymi w pracy lękami są:

-wpadką, popełnieniem błędu (61%)

-obciążeniem pracą (40%)

-byciem nielubianym przez współpracowników lub szefa (39%)

-zwolnieniem (35%)

-braniem odpowiedzialności (34%)

-podejmowaniem decyzji (31%)

Dodano także, że lęk występujący w sytuacjach związanych z pracą, odczuwają najczęściej pracownicy w grupie 18-25 lat (60%), niż starsze osoby (50%) w grupie 40-58 lat.

Artykuł 98 Kodeksu Pracy, określa jakie obowiązki, ma pracodawca wobec pracownika. Ich przestrzeganie, może być pierwszym krokiem do działań przeciw stresowych.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.