OPZZ domaga się wzrostu wynagrodzeń pracowników

Gospodarka

Logo OPZZ

Logo OPZZ

24 proc

Dane GUS pokazuję, że w 2022 r. płace realne w sferze budżetowej spadły o 5,3 proc. Spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 1 proc. Według oceny OPZZ, spadek realnych wynagrodzeń jest spodziewany w 2023r.

-Aby przeciwdziałać utrwalaniu się tej nierównowagi, dynamika wzrostu płac w sferze budżetowej musi być znacznie wyższa. Między innymi dlatego OPZZ wskazuje na konieczność rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.- czytamy na stronie internetowej OPZZ

- od stycznia 2024 r. nie mniej niż 19,44% (o 700zł) tj. co najmniej 4300zł;

-od lipca 2024r. nie mniej niż 5,58% (o 240zł) tj. co najmniej o 4540zł.- czytamy w piśmie skierowanym do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego.

-Jeśli płaca minimalna ma rzeczywiście chronić przed ubóstwem jej wzrost powinien być na poziomie oczekiwanym przez OPZZ. Spójrzmy na te kwoty w ujęciu netto. To tylko około 3342 zł na rękę- wskazuje Barbara Popielarz Wiceprzewodnicząca OPZZ.

Ponadto, OPZZ proponuje, aby w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, w którym jest przeprowadzona waloryzacja przekroczy 5%, nastąpiła od 1 września druga, warunkowa waloryzacją rent i emerytur, której mechanizm określą nowo zaprojektowane przepisy.

-Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023.- czytamy w piśmie

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.