OZZ Inicjatywa Pracownicza założyła związek zawodowy w Allegro

Polska

Przesyłka ze sklepu Allegro.pl / Wikimedia Commons, źródło: Klapi, licencja: CC BY 4.0

Allegro od początku ma swoją główną siedzibę w Poznaniu, gdzie pracuje tam około 3000 pracowników. 27 kwietnia w środę część pracowników jest zrzeszona w związku zawodowym pracowników Allegro Komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Na podstawie historii Kuby Tabędzkiego, która wydarzyła się dziewięć lat temu, możemy wywnioskować, że Allegro ma mieszany a wręcz negatywny stosunek do związków zawodowych. Karol próbując założyć związek zawodowy, został zwolniony. Sprawa trawiła do sądu i w ostateczności sąd uznał, że Allegro bezprawnie pozbawiło go pracy. Karol powrócił do pracy u giganta sprzedaży internetowej i po raz drugi postanowił podjąć próbę założenia związku zawodowego. Pierwotnie roznosząc ulotki wśród pracowników informujące o planowym założeniu związku zawodowego. Allegro, aby ominąć polskie prawo, jak i też prawa pracy, obrało inną metodę. Został zwolniony z pracy poprzez likwidację jego miejsca pracy.

Dziewięć lat później mężczyzna wciąż toczy spór sądowy z Allegro. W tym samym czasie udaje się pracownikom założyć pierwszy związek zawodowy w Allegro.

„Co rok jedna nowa osoba, i tak uzbierała się ustawowa dziesiątka!” żartują przedstawiciele Związku Zawodowego Allegro.

Lista postulatów jest już przygotowana

W postulacie związku zawodowego pracowników czytamy;

„Związek reprezentuje szerokie interesy pracowników Allegro niezależnie od stanowiska, miasta zatrudnienia, spółki i formy umowy. Celem związku jest dbanie o to, żeby Allegro było przyjaznym, sprawiedliwym i bezpiecznym miejscem pracy. Jesteśmy przekonani, że te cechy są niezbędne dla prawdziwego zaangażowania pracowników i jako takie przekładają się na efektywność działań i rozwój całego Allegro”.

Pierwszym postulatem, jaki wysunęli związkowcy, jest aby głos pracowników był brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw pracowniczych.

–„Postulujemy, by wszystkie decyzje dotyczące zmian w sposobie organizacji pracy były każdorazowo konsultowane z szerokim gronem pracowników”.

Drugi postulat mówi, o przejrzyści siatek płac i warunków zatrudnia;

„-Domagamy się: upublicznienia widełek płacowych dla wszystkich stanowisk w Allegro. W pierwszym kroku — ujawnienia informacji wewnątrz firmy, a w kolejnym – także w widełkach płacowych przy ogłoszeniach o pracę. Jeśli prace nad ujawnieniem tych informacji już trwają — postulujemy wgląd w terminarz”

W trzecim postulacie związkowcy domagają się zmiany systemu ocen pracowniczych;

-„Chcemy pełnej jawności kryteriów oceny, w tym kryteriów branych pod uwagę w procesie kalibracji i w ramach decyzji o awansach pracowników Allegro”.

W czwartym postulacie domagają się, aby były równe zasady dla wszystkich pracowników;

-„Chcemy jasnych, klarownych zasad pracy obowiązujących wszystkie zespoły i wszystkich pracowników, przy jednoczesnym elastycznym uwzględnieniu tzw. sytuacji wyjątkowych:”

W piątym postulacie związkowcy domagają się, aby zostały uzdrowienie procedury rozwiązywania sytuacji spornych;

„-Zgłaszanie i rozwiązywanie sytuacji spornych powinno obejmować jedną jasno określoną dla wszystkich pracowników ścieżkę”.

Szósty postulat głosi: „Postulujemy zmianę priorytetów w działach Human Resources”

Siódmy: „Postulujemy realną anonimizację danych respondentów w badaniu pracowniczym (BaZa)”

Ósmy postulat wysunięty przez związkowców jest ważny,biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i inflację, -„Postulujemy wyrównanie inflacyjne wynagrodzeń;

a. Domagamy się wyrównania inflacyjnego benefitów (wyrażonych w punktach) i dopłat NFŚS

b. Postulujemy wyrównanie inflacyjne wynagrodzeń pracowników Allegro.”

W dziewiątym postulacie związkowcy chcą, aby panowała otwarta współpraca między związkiem zawodowym a przedstawicielami allegro.

„Dołącz do nas, by wzmocnić głos pracowników w decyzjach firmy, zyskać obronę przed zwolnieniami i twierdzić z pewnością, że #dobrzetubyć!” - Pisze na mediach społecznościowych związek z

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.