Ponad 80% młodych lekarzy rozważa odejście z pracy w szpitalu

Polska

Szpital / flickr, autor: Presidencia de la República Mexicana, licencja: CC BY 2.0

Przemęczenie, nadmiar obowiązków, braki kadrowe, zła atmosfera w pracy i roszczenia ze strony pacjentów — to najczęściej podawane powody, które podają lekarze rozważający odejście z pracy w szpitalu. Ankieta przeprowadzona została przez Wielkopolską i Naczelną Izbę Lekarską.

Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Szpitalnictwa i Praw Lekarza, która odbyła się 20 września, samorząd lekarski przedstawił wyniki przeprowadzonej w ostatnich tygodniach ankiety. Jej wyniki wskazują, że liczba lekarzy rozważających odejścia z pracy w szpitalu jest drastycznie wysoka – w ogóle 72%, a pośród młodych lekarzy, rezydentów w trakcie specjalizacji wynosi nawet ponad 80%.Dlaczego lekarze nie chcą pracować w szpitalach

Lekarze narzekają, że obciąża się ich wysoką ilością dyżurów, a także nadmiarem pracy administracyjnej, która ma pożerać nawet do 80% ich całej pracy. Jako powód podano także względy finansowe. Domagają się wzrostu swoich pensji. 77,5% z nich jest niezadowolona ze swoich warunków pracy. Dane dotyczące warunków pracy wskazały, że 1/5 ankietowanych lekarzy przepracowuje co najmniej 290 godzin w miesiącu, 40% dyżuruje częściej niż 6 razy w miesiącu a 1/3 nie ma odpoczynku bezpośrednio po dyżurze.

Jak tłumaczył podczas konferencji lek. Marcin Karolewski – wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – nie jest to metodologicznie badanie naukowe, jednak pół tysiąca nadesłanych formularzy nie napawa optymizmem. „Dostrzegamy przemęczenie, wypalenie zawodowe i frustrację” – zaznacza wiceprezes.Na co chorują szpitale

Lekarze wskazali również powody problemów polskich szpitali, gdzie najczęściej zaznaczyli ich rosnące zadłużenie, niedofinansowanie procedur przez NFZ oraz problemy infrastruktury szpitalnej. Dodatkowo jako negatywny efekt pracy w szpitalu został podany negatywny stosunek ze strony pacjentów oraz negatywnych relacji między samymi lekarzami i między kierownictwem. 80% lekarzy spotkało się w pracy z mobbingiem, a połowa doświadczyła ich osobiście.Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.