Pracownicy ARiMR ogłaszają pogotowie strajkowe

Polska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33 / Wikimedia Commons, autor: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0 PL

Spór zbiorowy w ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), trwa już od dwóch lat. 18 kwietnia zakończono kolejne etapy sporu zbiorowego. Związkowcy przedstawili pracodawcy problemy, z którymi się borykaja. Także strona społeczna zauważa wśród większości pracowników niskie wynagrodzenia.

Pracodawca przedstawił wynagrodzenia w postaci średnich krajowych, czyli około 7 tys. zł burtto. Według związkowców — podawanie średniego wynagrodzenia w ARiMR, jest świadomym naciąganiem faktów i wyrządza się w ten sposób krzywdę dużej grupie pracowników, szczególnie zatrudnionych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych. W takich przypadkach znacznie lepiej wykorzystywać medianę wynagrodzeń.

Według strony związkowej pracodawca nie chce negocjować, a Pani Magdalena Stalpińska nie radzi sobie z mediacją w tym sporze. W ostateczności nie widzą szans na porozumienia i rozpoczęli pogotowie strajkowe.

Pismo do Ministra Rolnictwa

24 kwietnia NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR podjęło decyzję o zakończeniu w ramach sporu zbiorowego etapu mediacji oraz ostatecznie zadecydowano o rozpoczęciu procedury umożliwiającej przeprowadzenie strajku.

W piśmie związkowcy zaznaczają, że przez okres sporu zbiorowego, który trwał 2 lata, nie udało się wynegocjować 9 z 11 postulatów. Postulaty te przedstawiają się następująco:

- Podwyżki w wysokości 800 zł brutto,

- wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto,

- wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników,

- zminimalizowanie różnić w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy,

- wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce wynagrodzenia na pracownika,

- wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego,

- wprowadzenie katalogu działalności

- wprowadzenie zmian w zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej

- wprowadzenie ruchomego czasu

Strona społeczna dodaje, że dla pracowników najważniejszymi postulatami są dwa pierwsze postulaty dotyczące większych wynagrodzeń; Obecna sytuacja ekonomiczna, czyli wciąż rosnąca inflacja oraz brak perspektyw na wzrost wynagrodzenia pracowników, powodują poważne problemy społeczne i ekonomiczne dla ludzi zatrudnionych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z czym zmagają się pracownicy ARiMR?

W piśmie związkowcy wymieniają problemy, z którymi mają do czynienia. Są to między innymi wymienione powyżej niskie wynagrodzenia;

-[…] W Agencji ponad 90% pracowników posiada wyższe wykształcenie, a zarobki większości pracowników z dwudziestoletnim stażem są znacznie niższe niż średnia krajowa, także niż średnia w instytucjach państwowych. Należy przypomnieć, że pracownicy ARiMR wypłacają miliardy złotych pomocy dla polskiej wsi — czytamy dalej w liście.

Zbyt obszerny i stale zwiększający się zakres realizowanych działań, jak i również brak zainteresowania u pracodawcy problemy pracowników. Związkowcy piszą, że dzięki im organizacji związkowej pracodawca jest informowany o tym, co się dzieje w firmie oraz jaka sytuacja jest wśród pracujących; - […] Zatrudnienie ponad 11 000 pracowników oznacza, że problemy są bardzo zróżnicowane, co gorsza, zauważamy znaczący wzrost pogorszenia warunków pracy i morale wśród pracowników.

Brak ścieżki awansu, niska jakość legislacji, przestarzały sprzęt informatyczny, duża ilość nowych przepisów wprowadza konieczność licznych szkoleń, krótkie i nierealne terminy realizacji zadań, konieczność podejmowania dodatkowego zatrudnienia, brak porad prawnych. Są to problemy, z którymi pracownicy borykają się na co dzień w ARiMR.

"W związku z narastającymi problemami i bardzo trudną sytuacją finansową pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP będące w sporze zbiorowym podjęły decyzję o zakończeniu etapu mediacji poprzez złożenie protokołu rozbieżności i zdecydowały o rozpoczęciu procedury umożliwiającej przeprowadzenie strajku" - napisał przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.