Pracownicy chcą wyższych pensji a nie owocowych czwartków

Polska

Bill Smith, Concrete Workers

Przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej kwestia płac stanowi dla pracowników najważniejszy czynnik wpływający na poczucia szczęścia w miejscu pracy. Według badanych pracowników pensja, która pozytywnie wpłynęłaby, na poczucie szczęścia z pracy powinna wynosić 13 200 zł netto.

Co wpływa na szczęście w pracy?

Raport pt. „Szczęście w Pracy” przygotowany przez agencje pracy Jobhouse oraz Great Digital pokazuje, jakie czynniki wpływają na szczęście w miejscu pracy. Warto na starcie dodać, iż współczynnik szczęścia z 2023 roku wyniósł 6,8 w skali 10-puntkowej. Jest to nieco mniej niż rok temu (6,9).

Według raportu, na szczęście w pracy Polaków wpływa pięć najważniejszych czynników. Na pierwszym miejscu znajduje się wynagrodzenie (91%), jest to nieco więcej niż w ubiegłym roku (89%). Następnie badani wskazali na współpracowników, na których można polegać (81%), przyjazna atmosfera pracy (80%), relacje z przełożonym (75%) oraz możliwości rozwoju, jakie miejsce pracy oferuje (75%). W porównaniu do zeszłorocznego raportu rola tego ostatniego czynnika spadła o 6 punktów procentowych (81% w 2022 r.).

„ Bazując na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród pracowników z różnych firm działających na polskim rynku, można zauważyć, że dla osób zatrudnionych największe znaczenie mają warunki finansowe, możliwości rozwoju, a także czynnik ludzki – relacje ze współpracownikami i przełożonymi” – podsumowuje Michał Wiznerowicz, Dyrektor HR w Nordea, firmie będącej Partnerem Głównym badania

Pracownicy pozytywnie nastawieni do pracy zdalnej

Według raportu, w tym roku praca zdalna utrzymuje się wśród czynników wpływających na szczęście w pracy, 54% badanych wskazało, że praca zdalna wpływa korzystnie na poczucie szczęścia w pracy. 66% wskazało, że praca zdalna wywiera duży albo bardzo duży wpływ na poczucie szczęścia w pracy.

Z raportu wynika, że praca zdalna wprowadziła wiele zmian w życiu zawodowym pracowników. 73% pracowników wykonujących pracę zdalną jest zadowolona z wymiaru pracy. Warto dodać, że najczęściej niezadowolenie wskazują pracownicy, którzy mają ograniczoną możliwość wyboru pracy zdalnej, albo tacy, którzy w ogóle nie mają takiej opcji. W znacznej mierze praca zdalna uszczęśliwia kobiety (68%) niż mężczyzn (36%).

Coraz mniej pracowników poleciłoby swoją pracę innym

Z raportu wynika, że zmalał odsetek osób, w porównaniu z zeszłym rokiem (31% w 2023 r., 32% 2022 r.) które, poleciłoby swoją pracę innym. Na tym samym poziomie utrzymali się także tzw. krytycy, czyli pracownicy którzy wskazali, co należałoby poprawić. Na pierwszym miejscu respondenci wskazali wynagrodzenia (51%), benefity pozapłacowe (37%) oraz możliwość rozwoju, jakie oferuje praca (34%). Resztę, stanowią tzw. pasywni, czyli osoby, którym brakuje pewnych zmian, ale byliby skłonni polecić miejsce pracy.

Kwestia płac jako najważniejszy czynnik satysfakcji z miejsca pracy

Bez wątpienia, przy dzisiejszych warunkach gospodarczych najważniejszą kwestią dla pracowników stanowią ich płace robocze. Według badanych kwota która uszczęśliwiłaby pracowników wynosi 13 200zł netto. Drugą ważną kwestią jest brak starań ze strony pracodawcy o szczęście pracowników. Ocena pracowników wynosi 5,6 w 10-punktowej skali, jest to 0,2 punktu mniej niż w 2022 rok.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.