Pracownicy małych zakładów coraz częściej zrzeszają się w związki zawodowe

Polska

Robotnik / Pxfuel.com

Pracownicy małych przedsiębiorstw coraz częściej zrzeszają się w związki zawodowe, aby walczyć swoje interesy pracownicze i lepsze warunki pracy.

Związki zawodowe w małych firmach

Według Kseni Ulanowicz-Sienkiel z Biura Promocji i Rozwoju Związku Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność: "W Polsce przyjęło się, że zakładanie organizacji pracowniczych w małych przedsiębiorstwach nie jest praktyczne, a mają tylko sens w przedsiębiorstwach, które liczą po kilkaset lub kilka tysięcy osób. Wręcz przeciwnie. Zorganizowanie związku zawodowego w małym przedsiębiorstwie jest o wiele prostsze niż pracownikom w dużych firmach. Pierwszym aspektem są wypracowane, pewne między sobą relacje."

"Jeżeli załoga danej firmy postanowiła założyć związek zawodowy" - Kontynuuje Ulanowicz-Sienkiel - "pracownikom jest łatwiej porozmawiać z wszystkimi pracującymi i przekonać ich, jakie są zalety związku zawodowego. Inna sytuacja odbywa się w dużych przedsiębiorstwach, gdzie większość ludzi pracujących jest rozproszona, pracują na zmiany i często znajdują się w różnych częściach firmy tj. wszelkiego rodzaju magazynach, składach itp., przez co trudniejsze jest powiadomienie ich o powstającej organizacji związkowej. Organizacja związku zawodowego w małych zakładach odbywa się stosunkowo szybko, a do związku zawodowego w krótkim czasie wstępuje większość załogi. Przekłada to się na m.in. na większą siłę nacisku na pracodawcę.”

O sile związku zawodowego przekonali się pracownicy Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, gdzie pracownicy otrzymali podwyżki wynagrodzeń 500 zł brutto na osobę.

Kolejnym przykładem jest nieduża spółka Cobra Europe w Piekarach Śląskich. Zakład zajmuje się produkcją taśmociągów i przenośników na potrzeby górnictwa oraz hutnictwa. W firmie znajduje się około 120 pracowników. Pracownicy założyli związek zawodowy, do „solidarności” zapisało się 75 proc załogi. Dzięki związkowcom płace wzrosły o 900 zł brutto.

W firmie ZOWER znajdującej się w Czerwionce-Leszczynach, pracuje około 50 osób. Pracownicy w listopadzie zeszłego roku podpisali porozumienie z pracodawcą. Głównym żądaniem związku były wypłaty jednorazowej premii inflacyjnej.

O tym, jak skutecznie walczyć o prawa pracownicze, jak założyć związek zawodowy itp. Znajdziemy informację na „poradnik pracownika.pl” oraz stronach internetowych związków zawodowych np. Konfederacja Pracy, Związkowa Alternatywa, Inicjatywa Pracownicza, Solidarność i innych, gdzie krok po kroku wyjaśnione jest od czego zacząć.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.