Pracujemy jeszcze dłużej. Polacy biorą nadgodziny by się utrzymać

Polska

Pracownik / Flickr, autor: Erich Ferdinand, licencja: CC BY 2.0 DEED

Jak wynika z badania, 41% polskich pracowników pracuje po godzinach, ponieważ wynagrodzenia są zbyt niskie, aby pokryły koszty życia.

Marne płace zmuszają pracowników do podjęcia dodatkowej pracy

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Gi group, w badaniu przeprowadzono 1206 ankiet. Ankietowanymi byli Polacy i Polki powyżej 18 roku życia. Brano pod uwagę płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Badanie miało na celu sprawdzenie sytuacji polskich pracowników w związku tzw. pracami dorywczymi.

Głównym powodem podjęcia dodatkowej pracy przez pracownika jest marna płaca robocza oraz wzrost cen dóbr i usług pierwszej potrzeby, potwierdziło to 71,9% badanych. Choć Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wzroście płac w sektorze przedsiębiorstw o ponad 10%, dochody pracowników nadal są niewystarczające.

„Zainteresowanie pracą dodatkową nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną koniunkturę, wahania inflacji, spadającą siłę nabywczą oraz niepewność przyszłości. Jednocześnie dowodzi tego, że Polacy przejęli inicjatywę — szukają dodatkowych możliwości zarobkowania, by poprawić swoją sytuację finansową. Coraz częściej też — co wynika z różnych naszych badań — rozglądają się za zwiększeniem możliwości rozwoju zawodowego i są w coraz większym stopniu otwarci na podwyższanie oraz zmianę kwalifikacji” - Powiedziała Dyrektor zarządzające Gi Group Poland Anna Wesołowska.

Pracę dodatkową najchętniej wykonują osoby pracujące na pół etatu, umożliwia uzupełnienie budżetu co drugiej osobie pracującej w tym wymiarze godzin. W przypadku pracy na pełny etat, na pracę dodatkową decyduje się 4 na 10 pracujących.

Konsekwencje spowodowane dodatkową pracą

Według raportu pracę dodatkową skłonne są przyjmować osoby poniżej 34 roku życia. Dla wielu młodych pracowników praca dodatkowa wiążę się z nabyciem nowych doświadczeń i wzmocnienia CV. Według autorów raportu, co druga osoba podejmująca pracę dodatkową poświęca od 1 do 9 tygodniowo, od 10 do 19 godzin poświęca jej 3 na 10 badanych. 4% poświęca pracy dodatkowej aż 30 do 40 godzin w tygodniu.

Bez wątpienia, sytuacja ekonomiczna pracowników zmusiła ich do podjęcia pracy dodatkowej. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że wykonywanie pracy dodatkowej wiąże się z nieprzestrzeganiem work-life balance, pogorszeniem się kondycji psychicznej i fizycznej. O konsekwencjach przepracowania, co wiąże się z wykonywaniem pracy dodatkowej, możesz zobaczyć na naszej stronie więcej artykułów poświęconej tej tematyce.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.