Prawie połowa polskich pracowników zmaga się z wypaleniem zawodowym

Polska

Autor: Microbiz Mag

Zjawisko wypalenia zawodowego staje się coraz bardziej powszechne wśród polskich pracowników, a jednym z kluczowych czynników tego problemu są toksyczni pracodawcy, którzy wywierają niezdrową presję na osoby pracujące.

Andrzej Silczuk, doktor nauk medycznych i specjalista psychiatry, zauważa, że wypalenie zawodowe często wynika z długotrwałego stresu związanego z wykonywaną pracą. Kiedy praca przestaje przynosić satysfakcję, a pracownik odczuwa brak zadowolenia z wykonywanych obowiązków, może pojawić się to zjawisko.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność za to zjawisko często leży po stronie pracodawców, którzy nie zawsze troszczą się o zdrowie psychiczne osób pracujących. W pośpiechu za zyskiem traktują ich jak maszyny do generowania pieniędzy, pomijając fakt, że narażają ich na ryzyko wypalenia zawodowego.

Mimo iż pracodawcy mogą z własnej chęci dążyć do poprawy dobrostanu pracowników, to nie trzeba wyłącznie polegać na pracodawcy. Pracownicy mają możliwość wzięcia sprawę w swoje ręce i sami żądać lepszych warunków pracy, większych płac itd. m.in. zakładając organizację związkową. Obecnie w Polsce istnieje wiele central związków zawodowych, które skrupulatnie walczą o interesy pracownicze, poprawę warunków pracy itd.

Kobieta odczuwa stres emocjonalny, autor: Pixabay

Trudna sytuacja na rynku pracy, nierówności społeczne i wzrost inflacji zazwyczaj są kojarzone z gospodarką wolnorynkową. Polscy pracownicy, aby przetrwać do kolejnej wypłaty, często są zmuszeni do pracy na dodatkowym etacie, co skutkuje pracą po kilkanaście godzin dziennie. Znajdujemy się teraz w sytuacji, gdzie, choć teoretycznie robotnicy wywalczali już 8-godzinny dzień pracy, presja ekonomiczna w ramach gospodarki liberalnej ciągle zmusza ich do pracy w nadmiernych ilościach.

Statystyki potwierdzają tę rzeczywistość, wskazując, że polscy pracownicy średnio przepracowują 1815 godzin rocznie, co stanowi ponad 240 godzin więcej niż średnia w Europie.

Narastający problem zdrowia psychicznego polskich pracowników jest widoczny w badaniach przeprowadzonych przez firmę Mindgram. Prawie 80% pracujących nie ocenia swojego dobrostanu jako zadowalającego, a niemal co drugi pracownik doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Sektor handlu detalicznego wydaje się być szczególnie narażony, gdzie aż 51% pracowników przyznaje się do odczuwania symptomów wypalenia zawodowego.

Badanie wskazuje, że główne objawy wypalenia zawodowego obejmują dystans emocjonalny (76%), trudności emocjonalne (42%), wyczerpanie (39%) oraz obniżoną zdolność do efektywnej pracy (29%).

Problem wypalenia zawodowego ma swoje źródło w postawie pracodawców, którzy bagatelizują znaczenie zdrowia psychicznego pracowników. Dane z raportów potwierdzają tę tezę.

Agnieszka Golińska, psycholożka i ekspertka ds. zarządzania z Uniwersytetu SWPS, podkreśla, że głównymi sprawcami tego zjawiska są często menedżerowie. Brak kompetencji empatycznego zarządzania, brak troski o dobrostan pracowników i niedocenianie ich wysiłku stawiają menedżerów w roli „wielkich wypalaczy”.

Widać więc, że problem wypalenia zawodowego jest złożonym zjawiskiem, a jego źródło leży nie tylko w warunkach rynkowych, ale także w postawie pracodawców, którzy muszą bardziej troszczyć się o zdrowie psychiczne swoich pracowników, aby stworzyć bardziej przyjazne miejsca pracy.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.