Raport: Izrael pozbawia palestyńskie dzieci opieki medycznej

Palestinian children on schoolbus / Flickr, autor: United Church, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Zgodnie z nowym raportem organizacji „Save the Children”, opublikowanym 13 września, tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku izraelskie władze pozbawiły ratującej życie opieki medycznej prawie 400 dzieci w Strefie Gazy. Dzieciom odmówiono pozwolenia na wyjazd poza granicę Strefy, uniemożliwiając im poddanie się koniecznemu leczeniu oraz pozbawiając je dostępu do pilnych leków, operacji i innych środków ratujących życie.

Jak podają autorzy raportu, jedynie w maju władze Izraela odrzuciły lub pozostawiły bez odpowiedzi ponad 100 wniosków dzieci o wyjazd w celu niezbędnego leczenia, wiele z nich skazując na śmierć lub odbierając szansę na powrót do zdrowia. Wysoka liczba zgłoszonych w tym czasie wniosków związana była z nasileniem działań wojennych w obszarze, wzmożeniem przez Armię Izraela ataków, nalotów i bombardowań. W ciągu miesiąca śmierć w ich wyniku poniosło 33 Palestyńczyków, w tym co najmniej siedmioro dzieci.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w Gazie, w dniach 9-13 maja, podczas największej eskalacji, do niezbędnej opieki medycznej w Izraelu, Wschodniej Jerozolimie czy na Zachodnim Brzegu nie udało się dotrzeć setkom pacjentów i ich opiekunów.

Izrael doprowadza do katastrofy humanitarnej

Strefa Gazy zamieszkała przez ponad 2 miliony osób skupionych na niewielkim obszarze (ok. 360 km2, co daje gęstość zaludnienia bliską 6000 os./km2), od 2007 roku jest obiektem nałożonej przez Izrael i Egipt morskiej, lądowej i powietrznej blokady. Ograniczony przepływ towarów i destrukcyjna polityka Izraela, w połączeniu z rosnącą populacją (uwięzioną na obszarze) doprowadziły do ogromnej katastrofy humanitarnej, powszechnego ubóstwa, niedożywienia i braku możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb — w tym potrzeb medycznych. W pobliżu izraelskiej granicy, gdzie w związku z częstymi atakami sytuacja jest najgorsza, 10% rodzin ankietowanych przez Save the Children zgłosiło utratę dziecka przed ukończeniem 5. roku życia z przyczyny, której można było zapobiec.

W ciągu 16 lat blokady system opieki zdrowotnej w Strefie Gazy zrujnował się i niemal całkowicie załamał. Ataki, bombardowania i najazdy doprowadziły do zniszczenia znacznej części infrastruktury medycznej, w tym szpitali i sprzętu, o którego uzupełnianie, w związku z ograniczeniami nakładanymi przez Izrael, niezwykle ciężko. Według Palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia na obszarze znajduje się 36 szpitali, zapewniających średnio jedynie 1,26 łóżka szpitalnego na każde 1000 osób. Brakuje niezbędnych artykułów medycznych i leków; w maju zapasy około 224 leków (43 procent listy podstawowych leków) i 213 artykułów medycznych jednorazowego użytku (25 procent listy niezbędnych leków) były zerowe.

Służba zdrowia nie jest więc w stanie zapewnić wielu pacjentom wymaganej opieki, a jedyną szansą, zwłaszcza dla cierpiących na choroby przewlekłe czy nowotwory, staje się wyjazd ze Strefy, w poszukiwaniu leków, artykułów medycznych czy dostępu do operacji. Prawie jednej trzeciej z nich Izrael na to nie zezwala.

Tragiczne skutki izraelskich restrykcji

Jak podaje portal „Middle East Eye”, „W 2022 r. około 33 procent z 20 295 wniosków o pozwolenie na wyjazd dla pacjentów złożonych władzom izraelskim zostało odrzuconych lub opóźnionych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obejmuje to, co najmniej 29 procent wniosków złożonych w imieniu pacjentów będących dziećmi.”

Jeden na 10 pacjentów ubiegających się o pozwolenie na wyjazd z Gazy umiera w ciągu sześciu miesięcy od złożenia pierwszego wniosku.

Jalal, Ojciec cierpiącej na ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej Masri, w rozmowie z MEE mówi:

„Złożyłem pierwszy wniosek pod koniec 2021 r. i umówiłem się na wizytę 26 grudnia, ale krótko przed tą datą otrzymałem SMS-a z informacją, że jej wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Ponownie przeszedłem tę samą przedłużającą się procedurę w celu złożenia kolejnego wniosku i na 13 lutego zostałem umówiony na kolejną wizytę. Na trzy dni przed wizytą ponownie otrzymałem tę samą wiadomość. Złożyłem więc trzeci wniosek o kolejną wizytę na 6 marca, którą opóźniono do 27 marca, a następnie 5 kwietnia. Córka zmarła 11 dni przed tą datą”.

Nieludzkie naruszanie prawa

Tak podsumowuje raport Jason Lee, dyrektor organizacji Save the Children na okupowanym terytorium Palestyny:

„Pomimo wzrostu liczby wydawanych zezwoleń lekarskich w tym roku, średnio 60 dzieci miesięcznie potrzebuje leczenia poza Gazą, a ich wnioski są odrzucane lub pozostawiane bez odpowiedzi. Niektóre z nich to rozpaczliwie chore dzieci, które nie mają innego wyjścia niż opuszczenie Gazy, aby przeżyć.

Odmawianie dzieciom opieki zdrowotnej jest nieludzkie i stanowi naruszenie ich praw, a oddzielanie dzieci od rodziców w trakcie leczenia może jeszcze bardziej utrudnić im radzenie sobie.

Trwająca 16 lat blokada ma wpływ na każdy aspekt życia dzieci, w tym na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Nasze badanie przeprowadzone w 2022 r. wykazało, że czworo na pięcioro dzieci w Strefie Gazy cierpi na depresję, smutek i strach. Ich rzeczywistość jest tak odległa od tego, co kojarzymy z dzieciństwem. Należy położyć kres tej systemowej przemocy i nędzy”.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.