Raport: wskaźnik niezrealizowanych świadczeń medycznych największy u osób starszych

Polska

Presidenciamx / Flickr (CC BY 2.0)

Analizy przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIZP PZH-BIP) wskazują, że w ostatnich latach zaobserwowano wzrost niezrealizowanych świadczeń zdrowotnych. Szczególnie dotyczy to usług związanych z obsługą osób starszych, opieką hospicyjną i paliatywną. Zdaniem ekspertów, ten wzrost niezrealizowanych usług jest formą długu zdrowotnego, ponieważ lekarze będą musieli leczyć choroby w późniejszych stadiach rozwoju.

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na sytuację zdrowotną ludności Polski. Świeżo opublikowany raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022” przeprowadzony przez NIZP PZH-BIP wykazał, że w pierwszych 12 miesiącach pandemii. 28 proc. usług medycznych nie zostało zrealizowanych.Szczególnie zostały dotknięte zabiegi z zakresu geriatrii (dziedziny medycyny zajmującej się schorzeniami wieku podeszłego) - w niej liczba niezrealizowanych zabiegów wynosi 30%. Wpływ pandemii na sytuację zdrowotną można wpłynął na przesuwanie planowanych hospitalizacji i zabiegów medycznych ze względu na między innymi tworzenie szpitali dedykowanych leczeniu pacjentów z COVID-19.

Badania wskazują, że polskie systemy opieki zdrowotnej nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych, co dodatkowo zostało wyraźnie podkreślone w przedstawionym raporcie. W czasie pandemii osoby starsze rzadziej korzystały z porad telemedycyny i unikały wizyt u lekarza, z obawy przed zarażeniem: miało to na nich dodatkowo negatywny wpływ.

Raport wskazuje na wyraźny wzrost w negatywnej ocenie własnego stanu zdrowia, szczególnie osób starszych, biorąc pod uwagę dane sprzed i po pandemii, co podkreśla konieczność szybkiego wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, aby ograniczyć ten problem.

Niezrealizowane usługi to jedynie odroczenie problemu w czasie, ponieważ chorzy będą wymagać znacznie bardziej zaawansowanego i pilnego leczenia, ze względu na postęp choroby, która nie była leczona w czasie pandemii.Aby zapewnić wymaganą opiekę medyczną dla osób starszych, konieczne będzie wzmocnienie działań i usprawnienie systemu opieki zdrowotnej. Eksperci z Polskiego Instytutu Ochrony Zdrowia wskazują na problem demograficzny, związany z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Liczba świadczeń medycznych wobec chorych osób w podeszłym wieku będzie więc stale wzrastać.

Przeciętny obywatel naszego kraju według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, od 1990 do 2014 roku postarzał się o 7 lat. Jednocześnie do 2050 r., prognozuje się, że liczba osób powyżej 60 roku życia: będzie stanowić 40,4% populacji, kiedy w 2013 roku było to 21,5%.

Opracowanie własne na podstawie danych GUSPodziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.