Rocznica powstania łódzkiego uczczona przez młodych działaczy

Publicystyka

Archiwum własne.

Tekst autorstwa: Piotr Bednarski

Rewolucja łódzka, która wybuchła w 1905 roku na terenach Imperium Rosyjskiego, była jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Polski. Wczoraj, na rocznicę tego powstania, odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Czerwonych i Akcję Socjalistyczną na terenie łódzkim. Miasto, znane z długiej tradycji robotniczej, przyciągnęło zadowalającą liczbę osób, które przyszły uczcić pamięć bohaterów tamtych czasów.

Uczestnicy wydarzenia przyszli przygotowani, trzymając w dłoniach tabliczki i flagi. Pod pomnikiem upamiętniającym czyn rewolucyjny widniały hasła, które jasno wyrażały chęci i dążenia współczesnych pracowników: „Nie chcemy być kolonią zachodnich korporacji”, „Czas na racjonalnie planowaną gospodarkę”, „Wywłaszczyć banksterów”, „Pokój, praca, socjalizm”, „Pieniądze na szpitale, nie na zbrojenia”, „Jedność pracownicza”, „Zdrowie prawem, nie towarem”, „Zniszczymy dyktaturę kapitału”. Te hasła przemawiały do serc wszystkich obecnych i były wyrazem troski o przyszłość kraju.Spacerowicze, którzy obserwowali to wydarzenie, nie pozostawali obojętni. Wielu z nich zdecydowało się uwiecznić chwile na zdjęciach. W rozmowach osobistych z nimi można było wyczuć pozytywne nastawienie i aprobatę dla lokalnych inicjatyw tego typu. Mieszkańcy Łodzi są dumni ze swojego dziedzictwa i nie boją się wyrażać swoich poglądów, tu w Łodzi akcje dekomunizacyjne nie przeszły tak łatwo.

Archiwum własne.

Uczestnicy wydarzenia przyczynili się do atmosfery otwartej rozmowy i wymiany poglądów. To właśnie na takich spotkaniach rodzą się nowe pomysły i strategie walki o prawa pracowników. Przybywający z różnych regionów Polski, głównie z województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego, mieli okazję poznać się, dzielić doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę. Wśród uczestników można było dostrzec członków Instytutu Marksa oraz Młodych Razem.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia nadszedł czas na wspólne spotkanie integracyjne oddalone od pierwotnego miejsca. W radosnej atmosferze wszyscy bawili się doskonale, a zjednoczenie w walce o wspólne cele było wyraźnie widoczne. Podczas dyskusji poruszano wiele tematów związanych z polityką rządzących, działalnością polityczną w Polsce oraz aspektami teoretycznymi. Uczestnicy nie tylko wymieniali swoje opinie, ale również dzielili się cennymi książkami i publikacjami, które poszerzają horyzonty myślowe. Spotkanie to na pewno zapadnie w pamięci wszystkich uczestników, dając im nowe siły i inspirację do dalszej walki o lepszą przyszłość.

Archiwum własne.Powstanie łódzkie w 1905 roku, nie było pierwszym wystąpieniem robotników. Pierwszego maja 1892 roku w Łodzi było względnie spokojnie, większość czasu przebiegała bez większych incydentów. Jednak piątego maja wybuchły zamieszki, gdy strajkujący robotnicy wyszli na ulice, aby zachęcić inne fabryki do dołączenia do protestu. Mimo obecności wojska i policji tłumy zaczęły się powiększać i atakować siły porządkowe kamieniami. Choć padły pierwsze strzały, które zabiły kilka osób, robotnicy nie poddawali się i kontynuowali walkę.

Wojsko ostatecznie wycofało się, pozostawiając więzienie i koszary w rękach powstańców, co sugeruje celowe działanie ze strony władz. Na Bałutach doszło również do pogromu Żydów, co wpłynęło na nastroje robotników. Mimo braku broni, część z nich rozważała obronę miasta i nawet wybrała „króla polskiego”, lecz został on schwytany przez kozaków. Powstanie trwało nadal, a powstańcy nieustannie stawiali opór.

Więcej na ten temat mówi Małgorzata Kulbaczewska-Figat i Piotr Ciszewski dla Strajk.eu

Archiwum własne.

Rocznicowe wydarzenie w Łodzi było nie tylko okazją do uczczenia powstania łódzkiego z 1905 roku, ale również manifestacją siły i jedności robotników i działaczy współczesnej Polski. To właśnie takie wydarzenia, łączące przeszłość z teraźniejszością, umacniają więzi społeczne i mobilizują do walki o sprawiedliwość i godne warunki życia dla wszystkich. Powstanie łódzkie stanowiło punkt zwrotny w historii Polski, a jego duch przetrwał i przemawia do naszych serc także dzisiaj.Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.