Totalny chaos w ustawie o płacach pielęgniarek. Zbierają podpisy za jej zmianą

Polska

Pielęgniarka w pracy / pixnio, autor: Marko Milivojevic, licencja: domena publiczna

Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych. Według Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych po 1 lipca 2022 roku można było uniknąć całego problemu z wynagrodzeniami poprzez przyjęcie w parlamencie poprawki do ustawy przygotowany przez związek zawodowy.

Dziś 14 marca rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Pielęgniarki i położone nie zgadzają się na degradację i dyskryminację w miejscu pracy. Domagają się nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia. Z racji, że rząd ignoruje pracowników medycznych, postanowili wyruszyć z własnym obywatelskim projektem.

Jaki są cele zawarte w projekcie?

Pierwszym celem wyznaczonym przez związek zawodowy jest to podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grup zawodowej, powiązania wynagrodzenia pielęgniarek i położnych objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami poprzez wprowadzenie do ustawy zapisu „kwalifikacje posiadane” zamiast dotychczasowego „kwalifikacje wymagane”. Ponadto pielęgniarki chcą gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz zaliczenie do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych kwalifikacji.

Jakie wynagrodzenia po zmianach?

Na stronie cowzdrowiu.pl możemy znaleźć informacje, że w przypadku lekarzy bez specjalizacji od lipca 2023 roku wynagrodzenie wzrosłoby o 380,77 zł, w przypadku stażystów wzrost wynagrodzenia wyniósłby 888,46 zł. W przypadku tzw. 5 grupy, która obejmuje pielęgniarki, położone, psychologów, farmaceutów i diagnostów, wzrost wynagrodzenia wyniósłby 1078,85 zł, co daje kwotę 7551,81 zł, natomiast w przypadku grupy 6 proponowany wzrost wynagrodzenia wyniósłby 951,02 zł, co daje kwotę wynagrodzenia 6917,30 zł.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.