Związki zawodowe i działacze społeczni krytycznie o wolontariacie na Openerze

Polska

Pole namiotowe w przeddzień festiwalu. (2010) / Wikimedia Commons, autor: Yves6, licencja: CC BY-SA 3.0

„Wolontariat jest nieodłączną częścią każdego festiwalu. Wiele osób współpracuje z nami w tej formie od lat, pomagając budować festiwal i wspierając nasze działania na jego terenie. Biorąc udział w wolontariacie, masz możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które przybliży Cię do pracy przy organizacji największych wydarzeń muzycznych. Dzięki temu możesz wziąć czynny udział w realizacji festiwalu a w wolnych chwilach uczestniczyć w koncertach!” - czytamy na głównej stronie internetowej Opener Festiwalu.

Kontrowersje oraz oburzenia wśród internautów pojawiły się z chwilą, gdy na głównej stronie internetowej Fundacji Alter, główni organizatorzy poszukują wolontariuszy, którzy muszą zapłacić 950zł kaucji. Kaucja zostanie zwrócona, jeżeli-„prawidłowo wykonają przydzielone im zadania”

„Warunkiem udziału w wolontariacie organizowanym przez Fundację ALTER ART jest podpisanie porozumienia o Wolontariacie oraz wpłata w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. kaucji w kwocie 950 złotych, stanowiącej równowartość ceny 4-dniowego karnetu uprawniającego do wstępu na teren festiwalu w dniach 28.06-01.07.2023. Kaucja zostanie zwrócona wolontariuszowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy, pod warunkiem prawidłowego wykonania przydzielonych mu zadań”.- kontynuują organizatorzy.

„Żądanie kaucji za wolontariat rodzi wątpliwości prawne (z jakiej racji fundacja ma oceniać jakość dobrowolnej pracy i dawać sobie prawo do zabrania wolontariuszom aż 950 zł?), ale też rodzi niesmak i jest kompromitujące wizerunkowo dla organizatorów.„- Komentuje Związkowa Alternatywa.

„Patologie polskiego kapitalizmu ewoluują coraz bardziej. Nie dość, że pracodawca nie zapłaci ci za wykonywaną pracę, to ty zapłacisz jemu. Kapitalizm 4.0.„- Dodaje Konfederacja Pracy

Dla wolontariuszy organizatorzy zapewniają jedynie jeden ciepły posiłek, nieodpłatne miejsce na polu namiotowym oraz możliwość uczestnictwa w festiwalu.

Kto może w ogóle korzystać z wolontariatu?

- organizacje pozarządowe oraz podmioty w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

- podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej,

- organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Więc informacji na temat działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie znajdziemy na stronie internetowej „LexLege” - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wolont. (lexlege.pl)

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.