W jakiej temperaturze powinniśmy pracować? Związkowcy wyjaśniają!

Wiadomości

Zdjęcie autorstwa Daniel Lobo, Flickr (CC BY 2.0)

Jak wskazuje Związkowa Alternatywa, w wielu przedsiębiorstwach temperatura w miejscu pracy przekracza nawet 40°C. Zdaniem ekspertów BHP w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C.

Co na ten temat mówi kodeks pracy?

Niestety, obecne prawo nie daje wyraźnej zgody na rezygnację z pracy z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Sytuację tę można odnieść do Art. 210 Kodeksu Pracy, który stwierdza, że pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w przypadku nieodpowiednich warunków i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy zgodnie z Art. 304 i Art. 15 Kodeksu Pracy.

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko apeluje, aby pracodawcy bezpłatnie zapewniali pracownikom zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28°C, a na otwartej przestrzeni 25°C. Napoje powinny być stale dostępne w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Pracodawcy czasami unikają zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, twierdząc, że brakuje środków finansowych na utrzymanie odpowiednich norm temperaturowych. Należy jednak zaznaczyć, że sądy często przychylają się do takiego argumentu.

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

W roku 2022 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) odebrała 198 zgłoszeń dotyczących pracy w wysokich temperaturach, głównie w pomieszczeniach. Przeprowadzono 149 kontroli, a pozostałe zgłoszenia zostały zaklasyfikowane jako wnioski o poradę prawną. Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach handlu i napraw (23%) oraz przetwórstwa przemysłowego (21%).

Wynikiem kontroli było wydanie 1033 decyzji, 435 wniosków i 22 wydane polecenia.

PIP szczególną uwagę zwraca na organizację pracy w warunkach niebezpiecznych, które wymagają wysokiej sprawności psychofizycznej. Inspekcja również podkreśla konieczność zapewnienia bezpieczeństwa kobietom w ciąży oraz osobom karmiącym piersią. Przypomina również o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza wynosi 65%.

Materiał powyżej można dowolnie udostępniać i wykorzystywać w celach edukacyjnych w instytucjach, stowarzyszeniach, organizacjach, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych, prywatnych kręgach.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.